Senterpartiet med tydelig satsing på norsk matproduksjon

Publisert 16.11.2016
  • Tips en venn om denne siden

Sp la fram sitt alternative statsbudsjett.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Arkivbilde.

Senterpartiet la i dag fram sitt alternative statsbudsjett for 2017. Partiet vil bruke over en halv milliard kroner på det norske landbruket.  

- Senterpartiet viser at de mener alvor med å satse på norsk matproduksjon. De styrker både dagens landbruk og går inn for ordninger som vil gjøre næringa godt i stand til å utvikle seg i en klimasmart retning og som en viktig del av norsk bioøkonomi, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Vil stimulere til flere investeringer

Senterpartiets «landbrukspakke» for 2017 er verdt 575 millioner kroner.  Disse bevilgningene brukes til å styrke særpreget og konkurransefortrinnene til næringa, som god dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og mangfoldet. SP setter av 250 millioner til investeringer i jord og landbruksbygg.

- I dag er det utfordrende å få støtte til investeringer på mindre og mellomstore gårdsbruk. Slik Norge ser ut er vi avhengig av disse gårdsbrukene også i framtiden for å kunne utnytte ressursene over hele landet til produksjon av mat. Vi er derfor godt fornøyde med at Sp vil prioritere disse brukene, sier Skorge.

Storfond for grønn teknologi

Utover postene som utgiftsføres på statsbudsjett vil Sp også opprette et grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter. I første omgang vil partiet sette 10 milliarder kroner i selskapet, som «skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon».

Per Skorge

- Det norske næringslivet kjennetegnes av små og mellomstore bedrifter. Det er bra at Senterpartiet ser dette og satser på at disse bedriftene skal utvikle framtidens løsninger. Myndighetene brukte i sin tid mye penger på utvikling av oljenæringen i en oppstartsfase og nå vil Senterpartiet gjøre det samme med grønn karbon, her vil landbruket ta en viktig rolle.  

 

 

Støtter ikke skatt på investeringer og AS-fradrag

Bondelaget er også svært fornøyd med at følger de andre opposisjonspartiene og tar tydelig avstand fra regjeringens forslag om å skattlegge investeringstilskudd til unge bønder i distriktene. De er vil heller ikke støtte en innføring av jordbruksfradrag for aksjeselskaper i landbruket. I budsjettforslaget heter det:

«I likhet med næringa mener Senterpartiet at regjeringens forslag om å innføre jordbruksfradrag for aksjeselskap i landbruket er begynnelsen på slutten for familielandbruket. Vi foreslår derfor at fradraget for aksjeselskaper fjernes.»

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere