Senterpartiet med tydelig satsing på norsk matproduksjon

Publisert 16.11.2016
  • Tips en venn om denne siden

Sp la fram sitt alternative statsbudsjett.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Arkivbilde.

Senterpartiet la i dag fram sitt alternative statsbudsjett for 2017. Partiet vil bruke over en halv milliard kroner på det norske landbruket.  

- Senterpartiet viser at de mener alvor med å satse på norsk matproduksjon. De styrker både dagens landbruk og går inn for ordninger som vil gjøre næringa godt i stand til å utvikle seg i en klimasmart retning og som en viktig del av norsk bioøkonomi, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Vil stimulere til flere investeringer

Senterpartiets «landbrukspakke» for 2017 er verdt 575 millioner kroner.  Disse bevilgningene brukes til å styrke særpreget og konkurransefortrinnene til næringa, som god dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og mangfoldet. SP setter av 250 millioner til investeringer i jord og landbruksbygg.

- I dag er det utfordrende å få støtte til investeringer på mindre og mellomstore gårdsbruk. Slik Norge ser ut er vi avhengig av disse gårdsbrukene også i framtiden for å kunne utnytte ressursene over hele landet til produksjon av mat. Vi er derfor godt fornøyde med at Sp vil prioritere disse brukene, sier Skorge.

Storfond for grønn teknologi

Utover postene som utgiftsføres på statsbudsjett vil Sp også opprette et grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter. I første omgang vil partiet sette 10 milliarder kroner i selskapet, som «skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon».

Per Skorge

- Det norske næringslivet kjennetegnes av små og mellomstore bedrifter. Det er bra at Senterpartiet ser dette og satser på at disse bedriftene skal utvikle framtidens løsninger. Myndighetene brukte i sin tid mye penger på utvikling av oljenæringen i en oppstartsfase og nå vil Senterpartiet gjøre det samme med grønn karbon, her vil landbruket ta en viktig rolle.  

 

 

Støtter ikke skatt på investeringer og AS-fradrag

Bondelaget er også svært fornøyd med at følger de andre opposisjonspartiene og tar tydelig avstand fra regjeringens forslag om å skattlegge investeringstilskudd til unge bønder i distriktene. De er vil heller ikke støtte en innføring av jordbruksfradrag for aksjeselskaper i landbruket. I budsjettforslaget heter det:

«I likhet med næringa mener Senterpartiet at regjeringens forslag om å innføre jordbruksfradrag for aksjeselskap i landbruket er begynnelsen på slutten for familielandbruket. Vi foreslår derfor at fradraget for aksjeselskaper fjernes.»

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere