SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Arkivbilde.

Senterpartiet la i dag fram sitt alternative statsbudsjett for 2017. Partiet vil bruke over en halv milliard kroner på det norske landbruket.  

- Senterpartiet viser at de mener alvor med å satse på norsk matproduksjon. De styrker både dagens landbruk og går inn for ordninger som vil gjøre næringa godt i stand til å utvikle seg i en klimasmart retning og som en viktig del av norsk bioøkonomi, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Vil stimulere til flere investeringer

Senterpartiets «landbrukspakke» for 2017 er verdt 575 millioner kroner.  Disse bevilgningene brukes til å styrke særpreget og konkurransefortrinnene til næringa, som god dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og mangfoldet. SP setter av 250 millioner til investeringer i jord og landbruksbygg.

- I dag er det utfordrende å få støtte til investeringer på mindre og mellomstore gårdsbruk. Slik Norge ser ut er vi avhengig av disse gårdsbrukene også i framtiden for å kunne utnytte ressursene over hele landet til produksjon av mat. Vi er derfor godt fornøyde med at Sp vil prioritere disse brukene, sier Skorge.

Storfond for grønn teknologi

Utover postene som utgiftsføres på statsbudsjett vil Sp også opprette et grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter. I første omgang vil partiet sette 10 milliarder kroner i selskapet, som «skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon».

Per Skorge

- Det norske næringslivet kjennetegnes av små og mellomstore bedrifter. Det er bra at Senterpartiet ser dette og satser på at disse bedriftene skal utvikle framtidens løsninger. Myndighetene brukte i sin tid mye penger på utvikling av oljenæringen i en oppstartsfase og nå vil Senterpartiet gjøre det samme med grønn karbon, her vil landbruket ta en viktig rolle.  

 

 

Støtter ikke skatt på investeringer og AS-fradrag

Bondelaget er også svært fornøyd med at følger de andre opposisjonspartiene og tar tydelig avstand fra regjeringens forslag om å skattlegge investeringstilskudd til unge bønder i distriktene. De er vil heller ikke støtte en innføring av jordbruksfradrag for aksjeselskaper i landbruket. I budsjettforslaget heter det:

«I likhet med næringa mener Senterpartiet at regjeringens forslag om å innføre jordbruksfradrag for aksjeselskap i landbruket er begynnelsen på slutten for familielandbruket. Vi foreslår derfor at fradraget for aksjeselskaper fjernes.»