Seier til grunneierne i Høyesterett

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Viktig prinsipiell dom om tomtefeste avsagt i Høyesterett i dag.

I nærmere 15 år har Grimstvedt-saken pågått, en sak om hvordan festeavgiften skal reguleres. Onsdag 22. april avgjorde et enstemmig storkammer med 11 dommere i Høyesterett at grunneierne kan gjøre et engangsløft i festeprisen selv om festeavgifta allerede  er justert etter konsumprisindeksen. Det får stor betydning for mange grunneiere.

- Betyr mye for  mange

- Dette er svært gledelig, men ikke uventa, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen. Han har jobba med lovendringer på tomtefestesaken for Norges Bondelag siden 1990-tallet.

- Det betyr mye for svært mange grunneiere. La oss si at du har 30 festetomter. Om du tjener 2000 eller 10000 kroner per tomt i året kan være et avgjørende grunnlag for bosetting. Jeg tror dette vil ha stor betydning for  disktriktene, sier Helmen.

Det er om lag 170.000 festeforhold for bolig og fritidsbolig, og om lag 25 prosent av disse antas å ha en tomteverdiklausul.

Lang prosess

Ole Jacob Helmen og Norges Bondelag har vært sterkt engasjert i denne saka i mange år. Utgangspunkt for tvisten som endte med dommen i Høyesterett 22. april er ei fortolkning av tomtefesteloven, det vil si om hvorvidt engangsløftet for festeavgifter kan benyttes for standardavtalen fra Norges Bondelag av 1965.

Intensjonen fra Stortinget som vedtok engangsløftet i 2004, var at dette engangsløftet skulle gjelde kun ved førstegangs regulering av festeavgiften etter 2002. Da ble spørsmålet hvordan dette engangsløftet skulle anvendes på Bondelaget kontrakt av 1965. I denne avtalen er det nemlig en kombinasjon av konsumprisregulering hvert femte år og tomteverdiregulering etter et visst antall år som er fastsatt i den enkelte avtale.

Prinsippsak

Den samme Bondelagskontrakten var oppe til behandling i Høyesterett i 2007 i den såkalte Bøvre-saka i Larvik. Der sa Høyesterett at dersom festavgiften har vært regulert etter konsumpris etter 1. januar 2002, så er senere tomteverdiregulering utelukka. Deretter kom Lindheim-dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) i 2012, som sier at det skal være en rettferdig balanse mellom partene. Så gikk grunneier Abraham Grimstvedt til søksmål på bakgrunn av den samme kontrakten. Og dette prinsippet medfører at engangsløftet i Bondelagskontrakten ikke kan benyttes på bakgrunn av Bøvre-saka, så er det et brudd på menneskerettene.

Norges Bondelag har støtta Grimstvedt-saka som prinsippsak. Prinsippene som er nedfelt i Lindheim-saka fra 2012 har vært førende for Grimstvedt-saka i storkammer i Høyesterett, der dommen altså ble avsagt onsdag 22. april.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere