Nils Bjørke. Foto: Marthe Haugdal.  

- Importvernet er en bærebjelke for norsk landbruk og matindustri. En styrking av importvernet innenfor gjeldende WTO-avtale, vil bidra til å sikre norsk næringsliv, matvaresikkerheten, kulturlandskapet og infrastrukturen i distrikts-Norge, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.  Norges Bondelag er svært tilfreds med at Regjeringa tar utfordringene i norsk matproduksjon på alvor og gjør endringer i importvernet for en rekke landbruksprodukter.

Importen av landbruksvarer til Norge har doblet seg siden år 2000 og utgjør i dag ca 40 milliarder kroner pr år. - En styrking av importvernet vil være et viktig bidrag for at norsk landbruk og matindustri skal kunne utvikle seg framover. Dette gir muligheter for at norsk landbruk kan ta del i forbruksveksten, sier Bjørke.

- Et styrket importvern vil ikke gi et prishopp, men gjør at landbruket over tid kan få dekket økte kostnader i markedet. Som for annet næringsliv, er det avgjørende at prisene kan følge den generelle kostnadsveksten, sier Bjørke og legger til at det må være like logisk at matvarer stiger i pris når kostnadene øker, som at øvrige varer og tjenester i samfunnet.

- Matmangfoldet i Norge består både av norske og importerte varer. Et styrket importvern gjør at en kan ta vare på det norske matmangfoldet. En import på 40 milliarder kr pr år og betydelige tollfrie importkvoter blant annet på ost, gjør at en også vil ha det utenlandske mangfoldet i norske butikker, sier Bjørke. 

Kontaktperson: Nils T. Bjørke

Se også "Gjennomslag for prosenttoll" om landbruksminister Vedums besøk i Nord-Trøndelag i går.