Seier for bonden, tap for jordvernet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Frøyland-jordet i Time er redda av kommunal- og moderniseringsministeren.

Norges Bondelag aksjonerte under befaring på jorda til Jostein Frøyland høsten 2014. - Jan Tore Sanner skal ha ros for at han respekterer bondens ønske om å verne matjorda si. Dette er en seier Jostein Frøyland som eier det største arealet som var utsatt, men er likevel et tap for norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
- Jeg håper likevel dette vedtaket betyr at regjeringen har blitt mer opptatt av jordvern, ikke bare av utbygging.

Bonde Jostein Frøyland har kjempa en hard kamp for å verne matjorda si, etter at Sandnes, Klepp og Time kommuner og Rogaland fylkeskommune ønsket å bygge boliger på dyrkamarka. Frøyland fikk støtte fra Fylkesmannen, og fredag ettermiddag kunngjorde kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at han også vil la Jostein Frøyland beholde sine 400 mål med dyrkamark.

Omdisponerer jord på naboeiendommer

Til gjengjeld åpner Sanner for utbygging av et planareal på 63 mål som grenser opp til deler av Frøylands eiendom.. Statsråden åpner i tillegg for ytterligere utbygging på tilliggende eiendommer, dersom et framtidig behov tilsier det. Dette betyr at Time kommune kan få frigitt 128 mål på Kvernaland/Frøyland til utbygging.

- Det er ikke framtidsrettet av kommunal- og moderniserings å omdisponere matjord til boligutbygging. Jeg er spent på hvor han har tenkt at maten skal produseres i framtida, sier Lars Petter Bartnes.

Bartnes understreker at denne saka viser at jordvern må være et nasjonalt ansvar, og ikke opp til den enkelte grunneier eller kommune.

Jordvern nasjonalt anliggende

- Vern av matjord skal ikke handle om den enkelte grunneiers ansvar, men om samfunnets behov for å produsere mat. Matsikkerhet og Stortingets vedtatte mål om økt matproduksjon og sjølforsyning, må være utgangspunktet for enhver vurdering der matjord står i fare for å bli omdisponert til andre formål. Ikke denne enkelte kommunes behov for vekst i innbyggertallet, sier Lars Petter Bartnes.

- Jostein Frøyland har et stort engasjement. Han har takka nei til store pengesummer for å verne matjorda. Vi kan ikke forvente det av enhver grunneier, sier lederen i Norges Bondelag.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere