Om du ikke har mulighet til å dra til Stiklestad for å overvære debatten - og kanskje stille spørsmål til politikerne - kan du følge debatten direkte her.

Debatten og overføringa starter kl. 19.00.

Møtet blir også overført via flere nettaviser, blant andre Nationen, Trønderavisa og Namdalsavisa.

"Distriktsslaget - hvor skal maten produseres, og av hvem" er den eneste, nasjonale debatten om landbruk i denne valgkampen.

Følgende politikere stiller til debatt:

  • Gunnar Gundersen, Høyre
  • Johannes Sandstad, KrF
  • Ola Borten Moe, Sp
  • André N. Skjelstad, V
  • Ingvild Kjerkol, Ap
  • Torgeir Strøm, SV
  • Tommy Reinås, Miljøpartiet De grønne

Debattleder er Øystein Syrstad, tidligere NRK, nå ansatt i Tine. Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag skal innlede, og leder Asbjørn Helland skal ønske velkommen.

Les mer: Rikspolitikere til "distriktsslaget" på Stiklestad