Se bondetinget i opptak her

Publisert 12.06.2015
  • Tips en venn om denne siden

Hør debattene og talene en gang til.

Onsdag 10. og torsdag 11. juni var Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer. Møtet ble overført direkte på bondelaget.no. Under kan du se opp opptak fra begge dagene. 

Onsdag

08.30-09.00 Åpning

09.00-09.45 Leders tale 

10.00-12.00 Generaldebatt

13.00-13.45 Statsråd Sylvi Listhaug 

13.45-17.00 Generaldebatt

17.00-17.05 Bønder støtter bønder v/Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet

17.05-17.45 Hilsninger fra politikere og øvrige gjester til årsmøtet

17.45-18.15 Utdeling av prisene til Årets lokallag og Årets Askeladd 

Torsdag 

08.30-08.50 Norges Bondelags årsmelding  - Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelag

08.50-09.30 Generaldebatt, oppsummering og vedtak

09.30-09.40 Norges internasjonale avtaler – mulige konsekvenser for norsk landbruk 

10.00-12.00 Tema klimaendringer: Hvilke grep tar vi i norsk landbruk? Utdeling av landbrukets klimapris

13.00-13.30 Innlegg ved Knut Arild Hareide, leder av Kristelig Folkeparti

13.30-14.30 Valg og godtgjøringer

14.45-15.30 Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS

15.30-16.10 Sak fra Sør-Trøndelag Bondelag: Økt produksjon av norske fôrressurser!

16.10-16.30 Avslutning

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere