Se årsmøtet i opptak her

Publisert 05.06.2014
  • Tips en venn om denne siden

Her kan du se video fra hele årsmøtet i Norges Bondelag 2014.

I år hadde Norges Bondelag direkte videooverføring av årsmøtet på Lillehammer. Nå kan du se hele årsmøtet i opptak. Velg Menu i vinduet over for å skifte dag.

Fra klokken 9.00 onsdag kan du se Nils T. Bjørke sin siste årsmøtetale som leder for Norges Bondelag etterfulgt av generaldebatten. På torsdag talte blant annet landbruksminister Sylvi Listhaug.

Dagsorden:

Onsdag

8.15: Åpning med kulturinnslag

Konstitueringssaker

9.00-9.45: Leders tale v/Nils T. Bjørke

9.45-10.00 Pause

10.00-12.00: Generaldebatt

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.30 Generaldebatt

14.30-15.00 Pause

15.00-17.30 Generaldebatt

17.30-18.00 Årets lokallag og Askeladdprisen

Torsdag

8.50-9.40 Generaldebatt, oppsummering og vedtak

9.40-10.00 Pause

10.00-10.20 Innlegg ved statsråd Sylvi Listhaug

10.20-10.45 Spørsmål

10.45-10.55 Pause

10.55-11.15 200 år på 20 minutter - Grunnloven 200 år! Ved Finn Tokvam

11.25-12.00 Valg og godtgjøringer

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.15 Valg og godtgjøringer

 

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere