Scheel-utvalget varsler behov for store endringer i skattepolitikken

Av Arnstein Tveito,
  • Tips en venn om denne siden

Det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget leverte forrige uke sitt forslag til endringer i selskapsskatten. Utvalgets hovedoppgave har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen.

- Det er nødvendig med  faglig gjennomgang av skattereglene ved jevne mellomrom. Det norske næringslivet trenger konkurransedyktige rammevilkår også hva gjelder skatte- og avgiftsregelverket, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

- For næringslivet generelt, og landbruket med sitt lange investeringsperspektiv, er forutsigbarhet viktig. Det er derfor svært viktig at alle konsekvenser av eventuelle endringer i skattesystemet er grundig vurdert. Opphevelse av arveavgiften er et eksempel på at skatteendringer kan ha store utilsiktede konsekvenser for enkelte grupper, påpeker Bartnes. 

Fra 27 til 20 prosent

Lars Petter BartnesUtvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent.  Videre foreslås det en ny progressiv skatt som skal erstatte dagens toppskatt. Utvalget forslår også at det innføres en egen skatt på eierinntekter fra aksjeselskaper (utbytte og aksjegevinster). Utvalget har ikke vurdert endringer i skattemodellen for enkeltpersonforetak.

Bartnes minner om at regjeringen i sin politiske plattform signaliserer at de vil bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Norges Bondelag forutsetter at dette følges opp også i regjeringens arbeid med Scheel-utvalgets rapport. Forslagene om å reversere startavskrivning på maskiner og høyere sats for husdyrbygg i landbruket er forslag fra utvalget som bryter med regjeringens mål om skattegrep som styrker bondens økonomi.

Skattesystemet må brukes i fordelingspolitikken

Norges Bondelag er opptatt av at skattesystemet skal brukes i fordelingspolitikken. Forslaget om å oppheve en rekke fradragsordninger svekker denne muligheten og er derfor negativt.

- Vi merker oss også utvalgets forslag om å opprettholde formuesskatten av fordelingspolitiske grunner. Fritak av formuesskatt på arbeidende kapital er den beste modellen for å stimulere til at mer av den samlede kapitalen investeres i næringsvirksomhet og ikke i privatformue, avslutter Lars Petter Bartnes.

  • Les også:
Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere