Savner bredere inngang til hva som skaper god velferd

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget og andre parter i arbeidslivet møtte finansministeren om Produktivitetskommisjonen.

Produktivitetskommisjonens rapport var tema for møtet hos finansminister Siv Jensen, hvor partene i arbeidslivet var invitert.

Bondelagslederen savner en bredere definisjon av produktivitet, og hva som gir god velferd.

- Landbruket vil aldri bli lønnsomt for Rattsø-kommisjonen når de ikke setter en prislapp på det vi leverer, slo Bondelagsleder Lars Petter Bartnes fast i møtet.

Det politiske målet om økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning er entydig.  Produktivitetskomisjonens foreslåtte anbefalinger om å kutte budsjettstøtten og redusere importvernet vil føre oss i motsatt retning.

- Mattrygghet er viktig for folks velferd. Det kommer dessverre ikke med i kommisjonens regnestykker. Norsk landbruk er opptatt av å skape så store verdier som mulig for samfunnet ut fra de overføringene vi får, sa Bartnes.

Bønder og norsk landbruk er produktive. Vi tar tidlig i bruk ny teknologi og de siste 10 årene har årlig økning i arbeidsproduktivitet vært på 4,6 prosent. Det er faktisk på linje med egen oljeindustri og amerikansk landbruk. Produksjonen og de målbare verdiene har økt, men vi har også klart å ta vare på fellesgoder.

Viktig trepartssamarbeid

Flere av deltakerne på møtet påpekte viktigheten av trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten. Dette forpliktende samarbeidet er viktig for samfunnsutviklingen, og det er viktig at jordbruket har sin modell med jordbruksforhandlinger mellom næringa og staten.

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere