Savner bredere inngang til hva som skaper god velferd

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget og andre parter i arbeidslivet møtte finansministeren om Produktivitetskommisjonen.

Produktivitetskommisjonens rapport var tema for møtet hos finansminister Siv Jensen, hvor partene i arbeidslivet var invitert.

Bondelagslederen savner en bredere definisjon av produktivitet, og hva som gir god velferd.

- Landbruket vil aldri bli lønnsomt for Rattsø-kommisjonen når de ikke setter en prislapp på det vi leverer, slo Bondelagsleder Lars Petter Bartnes fast i møtet.

Det politiske målet om økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning er entydig.  Produktivitetskomisjonens foreslåtte anbefalinger om å kutte budsjettstøtten og redusere importvernet vil føre oss i motsatt retning.

- Mattrygghet er viktig for folks velferd. Det kommer dessverre ikke med i kommisjonens regnestykker. Norsk landbruk er opptatt av å skape så store verdier som mulig for samfunnet ut fra de overføringene vi får, sa Bartnes.

Bønder og norsk landbruk er produktive. Vi tar tidlig i bruk ny teknologi og de siste 10 årene har årlig økning i arbeidsproduktivitet vært på 4,6 prosent. Det er faktisk på linje med egen oljeindustri og amerikansk landbruk. Produksjonen og de målbare verdiene har økt, men vi har også klart å ta vare på fellesgoder.

Viktig trepartssamarbeid

Flere av deltakerne på møtet påpekte viktigheten av trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten. Dette forpliktende samarbeidet er viktig for samfunnsutviklingen, og det er viktig at jordbruket har sin modell med jordbruksforhandlinger mellom næringa og staten.

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere