Savner bredere inngang til hva som skaper god velferd

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget og andre parter i arbeidslivet møtte finansministeren om Produktivitetskommisjonen.

Produktivitetskommisjonens rapport var tema for møtet hos finansminister Siv Jensen, hvor partene i arbeidslivet var invitert.

Bondelagslederen savner en bredere definisjon av produktivitet, og hva som gir god velferd.

- Landbruket vil aldri bli lønnsomt for Rattsø-kommisjonen når de ikke setter en prislapp på det vi leverer, slo Bondelagsleder Lars Petter Bartnes fast i møtet.

Det politiske målet om økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning er entydig.  Produktivitetskomisjonens foreslåtte anbefalinger om å kutte budsjettstøtten og redusere importvernet vil føre oss i motsatt retning.

- Mattrygghet er viktig for folks velferd. Det kommer dessverre ikke med i kommisjonens regnestykker. Norsk landbruk er opptatt av å skape så store verdier som mulig for samfunnet ut fra de overføringene vi får, sa Bartnes.

Bønder og norsk landbruk er produktive. Vi tar tidlig i bruk ny teknologi og de siste 10 årene har årlig økning i arbeidsproduktivitet vært på 4,6 prosent. Det er faktisk på linje med egen oljeindustri og amerikansk landbruk. Produksjonen og de målbare verdiene har økt, men vi har også klart å ta vare på fellesgoder.

Viktig trepartssamarbeid

Flere av deltakerne på møtet påpekte viktigheten av trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten. Dette forpliktende samarbeidet er viktig for samfunnsutviklingen, og det er viktig at jordbruket har sin modell med jordbruksforhandlinger mellom næringa og staten.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere