Satte sitt preg på verdens vakreste sykkelløp

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Nordnorske bønder satte sitt preg på verdens vakreste sykkelløp - utenfor løypa!

Gustav A  Karlsen i Lofoten landbruksrådgivning/ Lofoten Mat maler på E10, foto: Ketil A. Høyen.- Det ble en vidunderlig reise fra Bodø til Lofoten, gjennom Vesterålen og til Harstad. Strålende vær, titusener av tilskuere langs løypa og samlet i start- og målbyene, unike TV-bilder og nervepirrende avslutninger fra syklistene bidro til et historisk godt gjennomført arrangement, heter det i omtalen av rittet på nettsidene til Artic Race of Norway.

- Vi ville profilere Vestvågøy som en stor jordbrukskommune, da mange oppfatter Lofoten med fiske, forteller Ketil Høyen som er leder i Vestvågøy Bondelag. - Vi laget en del bannere i forkant og fikk god hjelp av lagets kunstneriske bonde, Kjell Bjarne Nilsen, som utforma en del av bannerene. Etter at E10 ble stengt, arrangerte vi småtraktorkonkurranse for barn. Barna var også med å dekorere asfalten ved vårt oppmøtested. Mange hygget seg med kaffe og kaker ved Lill Gunn’s Gårdsbakeri ca. 200 m fra utstillingsområdet, forteller Høyen.

Kåre Holand, nestleder i Nordland Bondelag, nyter sin kaffe mens en venter på syklistene, foto: Ketil A. Høyen.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere