Satte fyr på låven i protest

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder i Ulefoss, Telemark brant opp låven i protest mot Listhaugs landbruk. Se glimt fra aksjoner over hele landet.

Vardetenning er ein gamal måte å varsle om fare. Endringane som regjeringa legg opp til i sitt tilbod i jordbruksoppgjeret, vil gi store endringar i norsk matproduksjon. Det Norge vi kjenner står i fare for å bli endra for alltid. Onsdag morgon blei det tent ild på Ulefoss for å varsle fare, her med Kjell Sølverød i Telemark Bondelag.

 

Fylkesleiaren i Vest-Agder Bondelag Birte Usland delte ut høveleg arbeidstøy til fylkesmann Ann-Kristin Olsen slik at staten no fær høve til å produsere maten sin sjølve.  Bondelaget i Agder.

 

100 bønder og sympatisører møtte opp til kraftfull markering utenfor Statens Hus på Hamar i dag. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen og landbruksdirektør Haavard Elstrand kom ut fra sine kontorer, og fikk høre en tydelig appell fra Hedmark Bondelag-leder Einar Myki og fra BU-representant Gjermund Ruud Skjeseth. Myki hadde tatt med såmaskina si til Hamar, og sådde noen kvadratmeter på steingrunn... Budskapet til statens representanter var klart: Nå får dere sjøl se hva dere får slags utkomme!

 

På jordene rundt Bø sentrum i Telemark ga bøndene klar beskjed om at de ønsker å fortsette å dyrke mat.

- Statens tilbud er så dårlig at det er er trussel for utviklinga og rekrutteringa til jordbruket, sier fylkesleder Grete Liv Olaussen. For å markere vår misnøye har vi tatt turen til Vadsø, og vil markere oss foran Statens hus. Finnmark Bondelag.

Bilde: Venstreordførar Alfred Bjørlo har fått eigen saueflokk i Maurstadparken på Eid.  No lyt han sjølv flytte dei på beite, skaffe dei vinterfor og få dei på fjellbeite.

 

 

Fare! Her fra Østfold.

Klar for sending til regjeringen i Oslo... Denne Forden står på Korsen i Namdalseid.

Lag maten sjøl, er meldinga til regjeringa på innpakka traktorer over hele Nord-Trøndelag. Tirsdag ettermiddag dukket det opp traktorer innpakket i plast og rundballer langs hovedveiene over hele fylket. Noen med adresselapp til regjeringen, andre med fareskilt der trioen Erna Solberg, Sylvi Listhaug og Siv Jensen er avbildet.

Budskapet er tydelig - bøndene er svært misfornøyde med regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret, som ente i brudd tirsdag. Nord-Trøndelag Bondelag

 

Rakkestad, Østfold.

På bondelagets facebook-side har vi samlet enda flere bilder.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere