Satte fyr på låven i protest

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder i Ulefoss, Telemark brant opp låven i protest mot Listhaugs landbruk. Se glimt fra aksjoner over hele landet.

Vardetenning er ein gamal måte å varsle om fare. Endringane som regjeringa legg opp til i sitt tilbod i jordbruksoppgjeret, vil gi store endringar i norsk matproduksjon. Det Norge vi kjenner står i fare for å bli endra for alltid. Onsdag morgon blei det tent ild på Ulefoss for å varsle fare, her med Kjell Sølverød i Telemark Bondelag.

 

Fylkesleiaren i Vest-Agder Bondelag Birte Usland delte ut høveleg arbeidstøy til fylkesmann Ann-Kristin Olsen slik at staten no fær høve til å produsere maten sin sjølve.  Bondelaget i Agder.

 

100 bønder og sympatisører møtte opp til kraftfull markering utenfor Statens Hus på Hamar i dag. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen og landbruksdirektør Haavard Elstrand kom ut fra sine kontorer, og fikk høre en tydelig appell fra Hedmark Bondelag-leder Einar Myki og fra BU-representant Gjermund Ruud Skjeseth. Myki hadde tatt med såmaskina si til Hamar, og sådde noen kvadratmeter på steingrunn... Budskapet til statens representanter var klart: Nå får dere sjøl se hva dere får slags utkomme!

 

På jordene rundt Bø sentrum i Telemark ga bøndene klar beskjed om at de ønsker å fortsette å dyrke mat.

- Statens tilbud er så dårlig at det er er trussel for utviklinga og rekrutteringa til jordbruket, sier fylkesleder Grete Liv Olaussen. For å markere vår misnøye har vi tatt turen til Vadsø, og vil markere oss foran Statens hus. Finnmark Bondelag.

Bilde: Venstreordførar Alfred Bjørlo har fått eigen saueflokk i Maurstadparken på Eid.  No lyt han sjølv flytte dei på beite, skaffe dei vinterfor og få dei på fjellbeite.

 

 

Fare! Her fra Østfold.

Klar for sending til regjeringen i Oslo... Denne Forden står på Korsen i Namdalseid.

Lag maten sjøl, er meldinga til regjeringa på innpakka traktorer over hele Nord-Trøndelag. Tirsdag ettermiddag dukket det opp traktorer innpakket i plast og rundballer langs hovedveiene over hele fylket. Noen med adresselapp til regjeringen, andre med fareskilt der trioen Erna Solberg, Sylvi Listhaug og Siv Jensen er avbildet.

Budskapet er tydelig - bøndene er svært misfornøyde med regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret, som ente i brudd tirsdag. Nord-Trøndelag Bondelag

 

Rakkestad, Østfold.

På bondelagets facebook-side har vi samlet enda flere bilder.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere