Vardetenning er ein gamal måte å varsle om fare. Endringane som regjeringa legg opp til i sitt tilbod i jordbruksoppgjeret, vil gi store endringar i norsk matproduksjon. Det Norge vi kjenner står i fare for å bli endra for alltid. Onsdag morgon blei det tent ild på Ulefoss for å varsle fare, her med Kjell Sølverød i Telemark Bondelag.

 

Fylkesleiaren i Vest-Agder Bondelag Birte Usland delte ut høveleg arbeidstøy til fylkesmann Ann-Kristin Olsen slik at staten no fær høve til å produsere maten sin sjølve.  Bondelaget i Agder.

 

100 bønder og sympatisører møtte opp til kraftfull markering utenfor Statens Hus på Hamar i dag. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen og landbruksdirektør Haavard Elstrand kom ut fra sine kontorer, og fikk høre en tydelig appell fra Hedmark Bondelag-leder Einar Myki og fra BU-representant Gjermund Ruud Skjeseth. Myki hadde tatt med såmaskina si til Hamar, og sådde noen kvadratmeter på steingrunn... Budskapet til statens representanter var klart: Nå får dere sjøl se hva dere får slags utkomme!

 

På jordene rundt Bø sentrum i Telemark ga bøndene klar beskjed om at de ønsker å fortsette å dyrke mat.

- Statens tilbud er så dårlig at det er er trussel for utviklinga og rekrutteringa til jordbruket, sier fylkesleder Grete Liv Olaussen. For å markere vår misnøye har vi tatt turen til Vadsø, og vil markere oss foran Statens hus. Finnmark Bondelag.

Bilde: Venstreordførar Alfred Bjørlo har fått eigen saueflokk i Maurstadparken på Eid.  No lyt han sjølv flytte dei på beite, skaffe dei vinterfor og få dei på fjellbeite.

 

 

Fare! Her fra Østfold.

Klar for sending til regjeringen i Oslo... Denne Forden står på Korsen i Namdalseid.

Lag maten sjøl, er meldinga til regjeringa på innpakka traktorer over hele Nord-Trøndelag. Tirsdag ettermiddag dukket det opp traktorer innpakket i plast og rundballer langs hovedveiene over hele fylket. Noen med adresselapp til regjeringen, andre med fareskilt der trioen Erna Solberg, Sylvi Listhaug og Siv Jensen er avbildet.

Budskapet er tydelig - bøndene er svært misfornøyde med regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret, som ente i brudd tirsdag. Nord-Trøndelag Bondelag

 

Rakkestad, Østfold.

På bondelagets facebook-side har vi samlet enda flere bilder.