Tjenester nær folk er en av hovedsatsingene til Senterpartiet, noe som også gjenspeiler seg i overføringeme i partiets alternative statsbudsjett. Også landbruket er prioritert med store summer i Senterpartiets budsjett.

- Med dette budsjettet viser Senterpartiet at de evner å tenke langsiktig på vegne av landbruket, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

150 millioner til kompensasjon

I sitt alternative budsjett har Senterpartiet lagt inn 150 millioner kroner til kompensasjon til norsk melkeproduksjon, etter at store markedsmuligheter er fjerna.

- Jeg er glad Senterpartiet tar prinsippet om kompensasjon på alvor, og at de i tillegg også bevilger 100 millioner til en investeringspakke utenfor jordbruksavtalen. Det vil komme store investeringsbehov framover, og Senterpartiet tar tak i dette allerede nå. Det er et godt grep, sier Per Skorge.

Frivillighet og flomberedskap

Senterpartiet prioriterer også ulike miljøtiltak i sitt budsjett, men heller ikke de har satt av penger til et klimafond for jordbruket, etter modell av skogfondet. Det Senterpartiet har funnet plass til i budsjettet sitt, er støtte til de frivillige organisasjonene som fikk støtten sin fra LMD kutta i regjeringas opprinnelige forslag til budsjett. Senterpartiet bevilger også 200 millioner til NVE i arbeidet med flom- og rassikring.