Satser på Inn på tunet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Informasjonsmøter over hele landet.

I samarbeid med MatMerk og med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge er Norges Bondelag i gang med informasjonsmøter om Inn på tunet over hele landet denne vinteren. Målet er å få flere bønder til å bli med i Inn på tunet-ordninga.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Barn- og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre er de som i hovedsak får tilbud om å delta i Inn på tunet, gjennom sine hjemkommuner.

Informasjonsmøtene for nye Inn på tunet-bønder blir holdt på gårder som allerede er med i Inn på tunet, og her deler bønder som er med i ordninga sine erfaringer. I tillegg deltar representanter fra MatMerk på møtene og orienterer om det administrative ved Inn på tunet. Inn på tunet. Det har allerede vært avholdt møter i Akershus, Rogaland og Troms.

Nord-Trøndelag27.1.15
Sogn og FjordaneAngedalen, Førde28.1.15
Hedmark/OpplandLandbrukshelga31.1.15
Nordland                   Bodø                             12.2.15
Agder                         Lillesand                      18.2.15
Sør-TrøndelagRissa                            
25.3.15  

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere