Satser på Inn på tunet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Informasjonsmøter over hele landet.

I samarbeid med MatMerk og med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge er Norges Bondelag i gang med informasjonsmøter om Inn på tunet over hele landet denne vinteren. Målet er å få flere bønder til å bli med i Inn på tunet-ordninga.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Barn- og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre er de som i hovedsak får tilbud om å delta i Inn på tunet, gjennom sine hjemkommuner.

Informasjonsmøtene for nye Inn på tunet-bønder blir holdt på gårder som allerede er med i Inn på tunet, og her deler bønder som er med i ordninga sine erfaringer. I tillegg deltar representanter fra MatMerk på møtene og orienterer om det administrative ved Inn på tunet. Inn på tunet. Det har allerede vært avholdt møter i Akershus, Rogaland og Troms.

Nord-Trøndelag27.1.15
Sogn og FjordaneAngedalen, Førde28.1.15
Hedmark/OpplandLandbrukshelga31.1.15
Nordland                   Bodø                             12.2.15
Agder                         Lillesand                      18.2.15
Sør-TrøndelagRissa                            
25.3.15  
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere