Satser på biodiesel og klima

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Innen fem år skal halvparten av traktorene i Trøndelag gå på biodiesel. Det er målet for et prosjekt som ble startet under konferansen om klima og landbruk på Stjørdal fredag. SE VIDEO.

Kampanjen for økt bruk av biodiesel ble lansert under møtet om klima og landbruk i Stjørdal. Fra venstre: Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag, Bjørn Gimming i Norges Bondelag, Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag, Noralf Størseth i Felleskjøpet Agri og Marte Ramborg i Tankesmien Agenda.

- Dette er et femårig prosjekt, og målet er at 50 prosent av traktorene skal gå på biodiesel om fem år, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Prosjektet er et samarbeid mellom Felleskjøpet Agri og bondelagene i Sør- og Nord-Trøndelag. Noralf Størseth, direktør for strategi og forretningsutvikling i FK Agri, sier at de fleste av dagens moderne traktorer er tilpasset biodiesel.

I dag er distribusjonsapparatet for dårlig utbygd, og dette blir en stor oppgave framover. - Men det henger sammen. Jo flere som bruker biodiesel, jo enklere er det å bygge opp distribusjonen, sier Størseth.

- Hvis 50 prosent av traktorene skal gå på biodiesel om fem år, haster det vel?
- Ja, det gjør det, og det er en stor jobb å framskaffe riktig biodiesel. Det finnes mange forskjellige typer biodiesel, så det å få fram riktig kvalitet i riktig mengde, blir en oppgave framover for å nå dette målet, sier Størseth.

Se video fra Bondens klimamarked:

Konferansen om klima og landbruk på Scandic Hell Hotel fredag samlet rundt 80 deltakere, som ville høre mer om hvordan landbruket kan tilpasse seg et endret klima, og krav om kutt i klimautslipp.

- Vi må ha et utslippskutt i alle sektorer, også i landbruket, sa Georg Børsting, fagdirektør for internasjonal klimapolitikk i Utenriksdepartementet. Han var en av Norges forhandlingsledere i Paris.

Historisk avtale

Han sa at klimaavtalen er historisk. Det er første gang alle land, både iland og uland, er enige om en forpliktende avtale om å begrense den globale oppvarmingen og en rekke bestemmelser om hvordan dette skal nås.

- Norge har forpliktet seg til å redusere klimautslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenliknet med 1990. Det er et rimelig ambisiøst mål, sa Børsting.

Møtet og landbruk og klima samlet mange interesserte i Stjørdal fredag.

Globalt står vi overfor store utfordringer på grunn av klimaendringene, påpekte han. De store matkamrene i verden vil få redusert sin matproduksjon på grunn av klimaendringene. Samtidig er det behov for økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten.

- I Norge vil det bli lengre vekstsesong i hele landet. Det blir størst endringer langs kysten, særlig nordover fra Nordvestlandet. Samtidig blir det mer nedbør og mer styrtregn, sa Børsting.

Forhåpentligvis vil Parisavtalen dempe noen av risikoene. Men spørsmålet er hvordan landbruket kan bidra til å redusere klimautslipp, og samtidig tilpasse seg et nytt klima.

Kutt mulig

Mens konferansen i Stjørdal ble arrangert, overrakte en arbeidsgruppe sin rapport om landbruk og klimaendringer til landbruks- og matministeren.

I panelet under konferansen, fra venstre Hilde Opoku i Miljøpartiet de grønne, Bjørn Gimming i Norges Bondelag, Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke og debattleder Marte Ramborg i Tankesmien Agenda.
Styremedlem Bjørn Gimming i Norges Bondelag deltok i arbeidsgruppa, og var til stede på Stjørdal der han kunne fortelle om rapporten.

- Vi har funnet at det er grunnlag for å redusere klimautslippene fra landbruket med opp mot 20 prosent, uten å redusere matproduksjonen, sa Gimming (se video over).

Under konferansen deltok også administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke, varaordfører Hilde Opoku (MDG) i Trondheim og professor Odd Magne Harstad, som avlivet myten om kua som klimaversting.

Marte Ramborg i Tankesmien Agenda presenterte rapporten "Verdien av norsk mat", som viser at folk er mer opptatt av trygg mat enn billig mat. Møteleder var fylkesleder Asbjørn Helland.

Konferansen ble arrangert av Tankesmien Agenda i samarbeid med Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere