Samvirkene - viktig i Norge og i verden

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

FN har erklært 2012 til å være det internasjonale samvirkeåret. 2,3 millioner nordmenn er medlem i et samvirke.

- I Norge forbinder de fleste samvirket med landbruket. Men faktum er at hele 2,3 millioner nordmenn er medlemmer i totalt 4 000 samvirkeforetak som omsetter varer og tjenester for ca. 120 milliarder kroner hvert år. Omtrent 1,1 millioner nordmenn er Coop-eiere og drar medlemskortet når de handler. Mer enn 600 000 mennesker eier en borettslagsleilighet. Råfisk- og fiskesalgslagene eies av over 13 000 fiskere, og de fleste av landets 50 000 bønder er eiere av merkevarene Gilde, Prior og TINE, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura – som også er styreleder i Norsk Landbruksamvirke.

Samvirke er brukereid
Mange kjenner godt til hvordan et aksjeselskap er styrt, der målet er størst mulig avkastning fordelt mellom eksterne investorer. Et samvirke er brukereid; et økonomisk overskudd fordeles blant brukerne som også eier foretaket.

- Samvirker arbeider også for å tjene penger og gå i pluss. Den store forskjellen mellom et samvirke og et aksjeselskap er hvordan pengene fordeles. I et samvirkebasert konsulentselskap, arkitektkontor eller taxiselskap fordeles overskuddet blant eierne basert på arbeidsinnsats. I Nortura fordeles overskuddet blant kjøttprodusentene basert på antall kilo levert kjøtt. I disse eksemplene kommer overskuddet i samvirkeforetaket brukerne direkte til nytte i stedet for eksterne eiere, sier Nortura-lederen.

Samvirke viktig for verden
Samvirke som foretaksform er avgjørende for sosial og økonomisk utvikling over hele verden, og FNs internasjonale samvirkeår er knyttet til FNs Tusenårsmål for avskaffelse av sult og fattigdom. På verdensbasis finnes det over 750 000 samvirkeforetak. Disse gir arbeid til 100 millioner mennesker. I tillegg er mer enn 800 millioner mennesker i over 100 land eiere i ulike samvirkeforetak.

- Samvirke har stor betydning for verdenssamfunnet og bidrar til sysselsetting, matsikkerhet og fattigdomsreduksjon. Norturas 17 000 egg- og kjøttprodusenter er stolte over å være en del av den store samvirkefamilien fordi våre grunnverdier er tuftet på solidaritet, felles ansvar og at alle skal få økonomisk fortjeneste av sin innsats, avslutter Svebestad.


FN har følgende 10 argumenter for Samvirkeåret:

 • Samvirkeforetak skaper/bygger en bedre verden
 • Samvirkeforetak er eid av medlemmene, tjener medlemmene og styres av medlemmene
 • Samvirkeforetak gir folk styrke/makt
 • Samvirkeforetak forbedrer levestandard og styrker økonomien
 • Samvirkeforetak muliggjør bærekraftig utvikling
 • Samvirkeforetak fremmer distriktsutvikling
 • Samvirkeforetak balanserer både sosiale og økonomiske behov
 • Samvirkeforetak fremmer demokratiske prinsipper
 • Samvirkeforetak og kvinner ("gender") – en vei ut av fattigdom
 • Samvirkeforetak en bærekraftig forretningsmodell for ungdom

Artikkelen er hentet fra hjemmesidene til Nortura

International Year of Cooperatives

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere