Samvirkene - viktig i Norge og i verden

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

FN har erklært 2012 til å være det internasjonale samvirkeåret. 2,3 millioner nordmenn er medlem i et samvirke.

- I Norge forbinder de fleste samvirket med landbruket. Men faktum er at hele 2,3 millioner nordmenn er medlemmer i totalt 4 000 samvirkeforetak som omsetter varer og tjenester for ca. 120 milliarder kroner hvert år. Omtrent 1,1 millioner nordmenn er Coop-eiere og drar medlemskortet når de handler. Mer enn 600 000 mennesker eier en borettslagsleilighet. Råfisk- og fiskesalgslagene eies av over 13 000 fiskere, og de fleste av landets 50 000 bønder er eiere av merkevarene Gilde, Prior og TINE, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura – som også er styreleder i Norsk Landbruksamvirke.

Samvirke er brukereid
Mange kjenner godt til hvordan et aksjeselskap er styrt, der målet er størst mulig avkastning fordelt mellom eksterne investorer. Et samvirke er brukereid; et økonomisk overskudd fordeles blant brukerne som også eier foretaket.

- Samvirker arbeider også for å tjene penger og gå i pluss. Den store forskjellen mellom et samvirke og et aksjeselskap er hvordan pengene fordeles. I et samvirkebasert konsulentselskap, arkitektkontor eller taxiselskap fordeles overskuddet blant eierne basert på arbeidsinnsats. I Nortura fordeles overskuddet blant kjøttprodusentene basert på antall kilo levert kjøtt. I disse eksemplene kommer overskuddet i samvirkeforetaket brukerne direkte til nytte i stedet for eksterne eiere, sier Nortura-lederen.

Samvirke viktig for verden
Samvirke som foretaksform er avgjørende for sosial og økonomisk utvikling over hele verden, og FNs internasjonale samvirkeår er knyttet til FNs Tusenårsmål for avskaffelse av sult og fattigdom. På verdensbasis finnes det over 750 000 samvirkeforetak. Disse gir arbeid til 100 millioner mennesker. I tillegg er mer enn 800 millioner mennesker i over 100 land eiere i ulike samvirkeforetak.

- Samvirke har stor betydning for verdenssamfunnet og bidrar til sysselsetting, matsikkerhet og fattigdomsreduksjon. Norturas 17 000 egg- og kjøttprodusenter er stolte over å være en del av den store samvirkefamilien fordi våre grunnverdier er tuftet på solidaritet, felles ansvar og at alle skal få økonomisk fortjeneste av sin innsats, avslutter Svebestad.


FN har følgende 10 argumenter for Samvirkeåret:

 • Samvirkeforetak skaper/bygger en bedre verden
 • Samvirkeforetak er eid av medlemmene, tjener medlemmene og styres av medlemmene
 • Samvirkeforetak gir folk styrke/makt
 • Samvirkeforetak forbedrer levestandard og styrker økonomien
 • Samvirkeforetak muliggjør bærekraftig utvikling
 • Samvirkeforetak fremmer distriktsutvikling
 • Samvirkeforetak balanserer både sosiale og økonomiske behov
 • Samvirkeforetak fremmer demokratiske prinsipper
 • Samvirkeforetak og kvinner ("gender") – en vei ut av fattigdom
 • Samvirkeforetak en bærekraftig forretningsmodell for ungdom

Artikkelen er hentet fra hjemmesidene til Nortura

International Year of Cooperatives

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere