- I Norge forbinder de fleste samvirket med landbruket. Men faktum er at hele 2,3 millioner nordmenn er medlemmer i totalt 4 000 samvirkeforetak som omsetter varer og tjenester for ca. 120 milliarder kroner hvert år. Omtrent 1,1 millioner nordmenn er Coop-eiere og drar medlemskortet når de handler. Mer enn 600 000 mennesker eier en borettslagsleilighet. Råfisk- og fiskesalgslagene eies av over 13 000 fiskere, og de fleste av landets 50 000 bønder er eiere av merkevarene Gilde, Prior og TINE, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura – som også er styreleder i Norsk Landbruksamvirke.

Samvirke er brukereid
Mange kjenner godt til hvordan et aksjeselskap er styrt, der målet er størst mulig avkastning fordelt mellom eksterne investorer. Et samvirke er brukereid; et økonomisk overskudd fordeles blant brukerne som også eier foretaket.

- Samvirker arbeider også for å tjene penger og gå i pluss. Den store forskjellen mellom et samvirke og et aksjeselskap er hvordan pengene fordeles. I et samvirkebasert konsulentselskap, arkitektkontor eller taxiselskap fordeles overskuddet blant eierne basert på arbeidsinnsats. I Nortura fordeles overskuddet blant kjøttprodusentene basert på antall kilo levert kjøtt. I disse eksemplene kommer overskuddet i samvirkeforetaket brukerne direkte til nytte i stedet for eksterne eiere, sier Nortura-lederen.

Samvirke viktig for verden
Samvirke som foretaksform er avgjørende for sosial og økonomisk utvikling over hele verden, og FNs internasjonale samvirkeår er knyttet til FNs Tusenårsmål for avskaffelse av sult og fattigdom. På verdensbasis finnes det over 750 000 samvirkeforetak. Disse gir arbeid til 100 millioner mennesker. I tillegg er mer enn 800 millioner mennesker i over 100 land eiere i ulike samvirkeforetak.

- Samvirke har stor betydning for verdenssamfunnet og bidrar til sysselsetting, matsikkerhet og fattigdomsreduksjon. Norturas 17 000 egg- og kjøttprodusenter er stolte over å være en del av den store samvirkefamilien fordi våre grunnverdier er tuftet på solidaritet, felles ansvar og at alle skal få økonomisk fortjeneste av sin innsats, avslutter Svebestad.


FN har følgende 10 argumenter for Samvirkeåret:

  • Samvirkeforetak skaper/bygger en bedre verden
  • Samvirkeforetak er eid av medlemmene, tjener medlemmene og styres av medlemmene
  • Samvirkeforetak gir folk styrke/makt
  • Samvirkeforetak forbedrer levestandard og styrker økonomien
  • Samvirkeforetak muliggjør bærekraftig utvikling
  • Samvirkeforetak fremmer distriktsutvikling
  • Samvirkeforetak balanserer både sosiale og økonomiske behov
  • Samvirkeforetak fremmer demokratiske prinsipper
  • Samvirkeforetak og kvinner ("gender") – en vei ut av fattigdom
  • Samvirkeforetak en bærekraftig forretningsmodell for ungdom

Artikkelen er hentet fra hjemmesidene til Nortura

International Year of Cooperatives