- Samtalene har vært konstruktive

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen håper på bredt ulveforlik i Stortinget.

Statssekretær i klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lund.  Til høyre er leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Regjeringen håper å samle partiene på Stortinget i et bredt forlik om forvaltningen av ulv i Norge. Departementet skal legge fram ei melding om ulv som omhandler bestandsmål for ulv, forvaltning av grenseflokker og avklaring på om ulvesona skal videreføres, avvikles eller justeres. Under et beiteseminar i Oslo onsdag sa statssekretær Lars Andreas Lunde (H) at de har hatt samtaler med samtlige partier på Stortinget om temaet.

- Det er en stor styrke for rovviltforliket at alle partiene på Stortinget står bak det, og det ønsker vi å få til også for forvaltningen av ulv. Vi opplever en vilje hos alle partiene til å få dette til, sa Lunde.

Ferdig før sommeren?

Statssekretæren sa at regjeringen vil legge fram meldinga for Stortinget så fort som mulig - helst før påske.

- På den måten håper vi å få til et vedtak før sommerferien, sa statssekretæren. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere