- Samtalene har vært konstruktive

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen håper på bredt ulveforlik i Stortinget.

Statssekretær i klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lund.  Til høyre er leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Regjeringen håper å samle partiene på Stortinget i et bredt forlik om forvaltningen av ulv i Norge. Departementet skal legge fram ei melding om ulv som omhandler bestandsmål for ulv, forvaltning av grenseflokker og avklaring på om ulvesona skal videreføres, avvikles eller justeres. Under et beiteseminar i Oslo onsdag sa statssekretær Lars Andreas Lunde (H) at de har hatt samtaler med samtlige partier på Stortinget om temaet.

- Det er en stor styrke for rovviltforliket at alle partiene på Stortinget står bak det, og det ønsker vi å få til også for forvaltningen av ulv. Vi opplever en vilje hos alle partiene til å få dette til, sa Lunde.

Ferdig før sommeren?

Statssekretæren sa at regjeringen vil legge fram meldinga for Stortinget så fort som mulig - helst før påske.

- På den måten håper vi å få til et vedtak før sommerferien, sa statssekretæren. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere