Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Publisert 13.07.2018
  • Tips en venn om denne siden

bartnes og Furuberg
For å følge opp kontakten med bønder og myndighetene best mulig, samordner nå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeidet sitt med tørke og fôrmangel. Arbeidet skal ledes av Lars Petter Bartnes og Merete Furuberg i fellesskap.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

- De tillitsvalgte og ansatte i organisasjonene har jobba hardt og godt med tørken og formangelen de siste ukene. Folk gjør en stor innsats og vi får viktige innspill hele tida. Nå ser vi behov for å styrke samarbeidet mellom de to faglagene for å holde oppe det gode arbeidet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

I et felles møte fredag formiddag ble de to faglagene enige om å etablere en felles kriseorganisasjon gjennom sommeren, som skal ledes av lederene i de to organisasjonene, med støtte fra administrasjonen. 

Felles kontakt med regjeringa og myndighetene

- Dette er et nødvendig tiltak for å samordne jobbinga. Vi arbeider nå med viktige saker som skal håndteres over tid, og da er organisasjonene enige om at vi blir mest effektive og får bedre gjennomslag av å jobbe sammen, sier Lars Petter Bartnes. 

- En av de viktigste oppfølgingspunktene er å holde opp kontakten med regjeringa og holde offentlige myndigheter orientert om situsasjonen. Vi har god kontakt med våre medlemmer som oppdaterer oss om situasjonen, og faglagene har hver for oss fått spørsmål og brakt opp saker som vi behandler i samarbeid, sier Bartnes.

Prioriterer fortsatt å skaffe fôr

I dagens arbeidsmøte starta organisasjonene en kartlegging av utfordringer og tiltak som må følges opp videre med riktig instans. Lars Petter Bartnes understreker at den viktigste jobben for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortsatt er å prøve å berge mest mulig fôr. 

- Det er fortsatt prioritet nummer 1 å arbeide med å skaffe mest mulig fôr i tida som kommer. Regelverket for avlingsskade er nå lagt fram og klargjort, og vi har tett dialog med myndighetene for hele tida å kunne ta opp aktuelle spørsmål med dem, etterhvert som vi ser hvordan situasjonen utvikler seg, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere