Bondelaget kan ikke være med å ta ansvaret for en politikk som ikke sikrer norsk matproduksjon og bryter derfor årets jordbruksforhandlinger., Det sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo

For noen uker siden vedtok Stortinget ei offensiv landbruksmelding som skal sikre forbrukerne norsk kvalitetsmat. Målsettingene er økt produksjon og et landbruk over hele landet. Allerede nå, i tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, har regjeringa forlatt disse målsettingene. Den rødgrønne landbrukspolitikken brøt sammen ved første korsveg!

Landbruket var en viktig fødselshjelper for den rødgrønne regjeringa. Vi hadde store forhåpninger til en ny og offensiv landbrukspolitikk. Landbruksminister Terje Riis Johansen sa tidlig at «kvart et nedlagt bruk er et nederlag». Det viste seg fort at forhåpningene landbruket hadde til det rødgrønne prosjektet ikke vart innfridd. Norske bønder har vært svært tålmodige i mange år med denne regjeringa. Når regjeringa allerede nå forlater målsettingene i eiga nye landbruksmelding er tålmodigheta slutt.

Dette kan få konsekvenser for hele det rødgrønne prosjektet. Bondebevegelsen er ei sterk politisk kraft og en skal ikke undervurdere de politiske konsekvensene av å bli svikta. Nå er det opp til stortinget å vise veg i landbrukspolitikken. Står våre fremste folkevalgte bak løftet til forbrukere og bønder om å sikre norsk matproduksjon?

 Lars Morten Rosmo, Leder Sør-Trøndelag Bondelag Mobil 90584815