Lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, åpnet konferansen med å ta opp mange av sakene som berører landbruket nå, som økt inntekt, behov for investeringer, markedsregulering og lønnsom produksjon over hele landet.

Viktig for veien videre

- Lederkonferansen er startskuddet for den politiske og organisasjonsmessige jobbinga gjennom vinteren. Valget og den endra politiske situasjonen med et nytt politisk flertall gir en ny ramme om konferansen. I år har vi lagt opp til et landbrukspolitisk verksted for å diskutere våre løsninger til ny landbrukspolitikk, sier Gimming.

Lederkonferansen samler deltakerne i Bondelagets representantskap som er fylkeslederne i Bondelaget, og leder fra samvirkebedriftene og samarbeidsorganisasjonene i landbruket.