Sammen om begrensninger i den skandinaviske ulvestammen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

LRF i Sverige og Norges Bondelag går sammen om å kreve begrensninger i den skandinaviske ulvestammen.

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.I en felles uttalelse som er underskrevet av styrelederne i begge organisasjonene blir det fremmet krav om at den skandinaviske ulvepopulasjonen må holdes innenfor et begrenset antall flokker for å gi rom for et forutsigbart og dyrevelferdsmessig akseptabelt hold av beitedyr, i tråd med hvert land sine tradisjoner og økonomiske forutsetninger.

Et verdivalg for bruk av utmarka

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Mats Olsen.- Dette er et verdivalg for hvordan vi ønsker å bruke utmarka sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke. - Dersom politikerne ønsker mer ulv, blir det ikke plass til så mye annet, sier Bjørke, og viser til beitebruk, jaktinntekter, jakttradisjoner, hundehold og trygghet.-  Dersom vi skal beholde disse verdiene og nå landbruksmeldingas mål om å øke beitebruken i utmark, må vi begrense størrelsen på ulvestammen, understreker han. - Det er stor frustrasjon over økningen i den skandinaviske ulvestammen også blant svenske bønder sier Bjørke.

Fokus på forvaltningen av grenseulvene

Videre mener de to organisasjonene at forvaltningen av ulv langs riksgrensen må få større oppmerksomhet. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) og Norges Bondelag er enige om hvordan ulv som holder til langs riksgrensen skal fordeles. Ulveflokker som har hele sitt revir innenfor ett lands grenser skal regnes 100 % i sitt respektive lands bestandsstatus. Ulveflokker som har revir som krysser riksgrensen skal regnes med en faktor på 0,5 i hvert lands bestandsstatus.

Flokker på begge sider teller ikke

Stortinget har bestemt at målet om tre årlige ynglinger skal bestå av helnorske ulver. Dermed teller ikke ulveflokker som har tilhold på begge sider av riksgrensa med i det norske bestandsmålet i dag.-  Dette er svært provoserende for folk som bor langs riksgrensa og har mye ulv tett innpå seg sier Bjørke.

Samarbeid om bestandsregistrering

Rovdyrforliket av 17. juni 2011 sier at norske myndigheter skal samarbeide med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Bjørke er glad for enigheten med Lantbrukarnas Riskförbund om fordeling av grenseulv og håper dette kan danne et grunnlag for de videre forhandlingene med Sverige. - Norges Bondelag mener at det norske bestandsmålet for ulv må fryses til tre årlige ynglinger når vi teller med grenseulvene. Dette vil lette rovdyrpresset i fylkene Østfold, Akershus og Hedmark, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere