Sammen for å heve panten

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

I et felles brev til Klima- og miljødepartementet tar Norges Bondelag og Naturvernforbundet til orde for å øke panten på tomgods. - Et viktig virkemiddel for å redusere farlig forsøpling i åker og beiteområder, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Hvert år kaster nordmenn 3,2 millioner bokser og 15,2 millioner pantbare flasker i naturen. Det som kastes i naturen gjør stor skade, og blant annet har mange bønder opplevd at kyr har fått i seg tomme brus- og ølbokser og må avlives som følge av indre skader og blødninger.

- Tomgodset folk kaster fra seg i naturen kan gi dyr store lidelser. I tillegg til å øke bevisstheten hos folk om konsekvensene av forsøplingen, tror vi at økt pant kan bidra til at flere leverer inn tomgodset sitt heller enn å slenge det fra seg i naturen, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Årlig kaster vi pantbare flasker og bokser i restavfallet/ igloene til en verdi av 100 millioner kroner. Det som kastes i restavfallet tilsvarer 937 tonn aluminium og 2132 tonn plast. Dette gjenvinnes ikke, men brennes. Tomgodset som går i restavfallet burde i stedet blitt samlet inn og laget ny plast og aluminium av.

- Skal vi klare å få folk til å innse at det er verdifulle ressurser de kaster, må panten heves. I 1986 bøyde du deg ned og plukket opp 1 krone på gaten, i dag bøyer vi oss ned etter en femmer. Vi er blitt vanvittig mye rikere på de 30 årene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I 1986 økte panten for halvlitersflasker/ bokser og flasker/ bokser på 0,33 liter. Den gikk da fra 75 øre til 1 krone. For de største mengdene bokser/ flasker har ikke panten økt på 30 år. I 1993 økte panten for liters og 1,5 liters flasker til 2,5 kroner. Hadde pantesatsene holdt tritt med prisstigningen ville de vært på henholdsvis 2,11 kroner og 3,8 kroner i 2015 verdi.

Bedre kjøpekraft i dag enn i 1986 fordrer at panten må heves ytterligere for å gi tilstrekkelig insentiv til at forbruker vil levere inn tomgodset sitt i større grad enn i dag, skriver organisasjonene til Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen. Norges Bondelag og Naturvernforbundet krever derfor panten fra 1 kr til 5 kroner per pantbare enhet. For 1,5 liters flasker som i dag har en pant på 2,50 kr bør en ytterligere økning vurderes.

Miljødirektoratet anbefalte i 2014 å heve panten. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har så langt ikke fulgt opp forslaget.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere