Sammen for å heve panten

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

I et felles brev til Klima- og miljødepartementet tar Norges Bondelag og Naturvernforbundet til orde for å øke panten på tomgods. - Et viktig virkemiddel for å redusere farlig forsøpling i åker og beiteområder, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Hvert år kaster nordmenn 3,2 millioner bokser og 15,2 millioner pantbare flasker i naturen. Det som kastes i naturen gjør stor skade, og blant annet har mange bønder opplevd at kyr har fått i seg tomme brus- og ølbokser og må avlives som følge av indre skader og blødninger.

- Tomgodset folk kaster fra seg i naturen kan gi dyr store lidelser. I tillegg til å øke bevisstheten hos folk om konsekvensene av forsøplingen, tror vi at økt pant kan bidra til at flere leverer inn tomgodset sitt heller enn å slenge det fra seg i naturen, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Årlig kaster vi pantbare flasker og bokser i restavfallet/ igloene til en verdi av 100 millioner kroner. Det som kastes i restavfallet tilsvarer 937 tonn aluminium og 2132 tonn plast. Dette gjenvinnes ikke, men brennes. Tomgodset som går i restavfallet burde i stedet blitt samlet inn og laget ny plast og aluminium av.

- Skal vi klare å få folk til å innse at det er verdifulle ressurser de kaster, må panten heves. I 1986 bøyde du deg ned og plukket opp 1 krone på gaten, i dag bøyer vi oss ned etter en femmer. Vi er blitt vanvittig mye rikere på de 30 årene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I 1986 økte panten for halvlitersflasker/ bokser og flasker/ bokser på 0,33 liter. Den gikk da fra 75 øre til 1 krone. For de største mengdene bokser/ flasker har ikke panten økt på 30 år. I 1993 økte panten for liters og 1,5 liters flasker til 2,5 kroner. Hadde pantesatsene holdt tritt med prisstigningen ville de vært på henholdsvis 2,11 kroner og 3,8 kroner i 2015 verdi.

Bedre kjøpekraft i dag enn i 1986 fordrer at panten må heves ytterligere for å gi tilstrekkelig insentiv til at forbruker vil levere inn tomgodset sitt i større grad enn i dag, skriver organisasjonene til Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen. Norges Bondelag og Naturvernforbundet krever derfor panten fra 1 kr til 5 kroner per pantbare enhet. For 1,5 liters flasker som i dag har en pant på 2,50 kr bør en ytterligere økning vurderes.

Miljødirektoratet anbefalte i 2014 å heve panten. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har så langt ikke fulgt opp forslaget.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere