Samling for dialog om Inn på tunet

Publisert 23.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag legg opp til ein dialog mellom IPT-tilbydarar og brukarar på ei samling 8. november

- Formålet med samlinga er få eit grunnlag for å gjere den jobben på best mogleg måte, strekar seniorrådgjevar Amund Johnsrud under og peikar på at Norges Bondelag har eit ansvar for å fremje interessene for bønder som tilbyr IPT-tenester, på same måte som for andre bønder. 

Konferansen legg mellom anna  opp til ein dialog mellom representantar for IPT-tilbydarane ute i fylka og forvaltning/myndigheiter som er viktige for å utvikle og auke bruken av IPT som tenestetilbod.

 

Hovudsaka på samlinga vil vere den nyleg vedtatte handlingsplanen for IPT som Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet presenterte tidlegare i haust. -  Vi vil drøfte oppfølginga av og prioriteringane i denne planen. Som ein del av dette vil ein representant frå Helse- og omsorgsdepartementet orientere om den planlagde satsinga på nye omsorgstenester og korleis IPT kan spele ei rolle her, fortel Amund Johnsrud.

Inn på tunet på Matmerk sine nettsider

Bondelaget si fagside Inn på tunet

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere