Samler bondevenner

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelag over hele landet gjør stas på sine bondevenner – vi gir deg en samling.

Mange av bondevennene er samlet på Norges Bondelags instagram-konto.

 Noen av de blide bondevennene på instagram.com/norgesbondelag. Her sees blant andre Klaus Sonstad og Sylvuia Brustad.

Norges Bondelag har utnevnt Per Borglund i magasinet Mat fra Norge som bondevenn for hans engasjement for norsk matproduksjon og norske råvarer. Her sammen med Nils Bjørke.

 

Stort engasjement for norske råverarer og matproduksjon har også Hanne Stensvold. Hun er fotograf og journalist og står bak bloggen Matmisjonen, samt formidlingsbyrået Pjolter.

 

TV2-kokk Wenche Andersen har i mange år trukket fram norske råvarer i God Morgen Norge. Hun får Bondevenn-t-skjorte av Per Skorge.

 


Bondelag over hele landet vet å sette pris på landbrukets gode støttespillere.

Bondevenner langs verdikjeden for mat
Oppland Bondelag utnevnte onsdag fem bondevenner. De representerer ulike ledd i verdikjeden og har fra hvert sitt ståsted vist at de setter stor pris på norsk matproduksjon. Bildet viser Geir Evensen som driver Cafe Stasjonen på Lillehammer og er bevisst på hvilke typer råvarer han bruker. Bondevenn-diplomet fikk han av fylkesleder Trond Ellingsbø.

Hele superlaget Sogndal er bondevenner
Hør innslag på morgensendinga til NRK Sogn og Fjordane 2 min 19 sek uti.

Biskop Fiske er en bondevenn
Biskopen i Hamar, Solveig Fiske, er utnevnt til bondevenn av leder i Hedmark Bondelag Einar Myki. Fiske er imponert over bønder som satser: - Det krever stort mot, økonomisk grunnlag og egeninnsats. Det er fascinerende å se hvordan mange greier å utvikle det de har fått i hendene, sier Fiske.

Bondevenner på Bondepub i Hordaland
- Dette var eit passande høve til å setje pris på personar som framsnakkar næringa vår, fortel Kari Heggenes Kvammen i Manger Bondelag, etter bondepuben på Radøy, fredagskvelden.

Porsanger Bondelag har utnevnt Roald Alseth i Relacom til bondevenn.
Alseth hedres for sin serviceinstilling og for å ta sikkerheten i landbruket på alvor.  Han prioriterer jobben med å reise rundt for å gjennomføre kontroll og vedlikehold på brannvarslingsanlegg på gårdsbrukene i fylket.

 

Nye bondevenner i Nord-Trøndelag
Nye bondevenner utnevnes over hele fylket. Odd Birger Grønli og Øyvind Bones i Steinkjer-Avisa har fått hederstittelen, det samme har politikere som deltok i kokkekampen på torget. Steinkjer-Avisas Øyvind Bones og Odd Birger Grønli ble utnevnt til bondevenner av bondelagene i Steinkjer. Fra venstre: Mekal A. Røliaunet, Vidar Meldal, Leif Andreas Kvitvang, Marit Haugen og Odd Ingar Skei.

Veterinæren er bondevenn på Jæren.
Marta Dagestad Undheim, veterinærkona som er som ei sol for landbruket. Ho er flittig brukt av jornalister som treng nogen svar . Ei dame med mange jern i ilden,og alltid eit smil på lur. Time Bondelag setter stor pris på det hu representerer og gjer, og utnemner ho til ein verdig bondevenn.

 

 

 

 

 

 

 Olav Tryggvason er en sann bondevenn
Trønderne tenker stort, og utnevnte sjølveste Olav Tryggvason til bondevenn.  

Telemark Bondelag sine Bondevener
Åtte av Telemark Bondelag sine nye bondevener:Tre av dei er politikarar, tre er kokkar og to er landbruksvikarar. Ei flott samling Bondevener som vi er stolte av å ha med på laget!

Se også vår egen side Bondevenn.no

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere