Samhold i generaldebatten

Publisert 04.06.2014
  • Tips en venn om denne siden

- Vi vet hva vi snakker om, og hva som er behovet til næringa. Vet du det, Sylvi Listhaug? spurte Thomas C. French fra Hedmark Bondelag.

- Samhold, samhold, samhold, avsluttet Thomas C. Meyer French sitt innlegg til årsmøtet.

I generaldebatten etter Bjørke sin tale la French som en av årsmøtedelegatene vekt på at små og store bønder, og resten av folket er i samme båt. Hele næringa tar ansvar for norsk matproduksjon. – Vi er bønda i fra nord, nå gjelder samhold samhold samhold, oppfordret French.

Vegard Smenes

Vegard Smenes fra Møre og Romsdal Bondelag fortalte sin historie om hvordan han la sunn fornuft til side da han valgte å bli gardbruker. - Mer av effektivitetsgevinsten må bli igjen i næringa, sa han. Vegard utfordret landbruksministeren til å koble inn både hjerte og hjerne når hun utvikler landbrukspolitikken.

 

Svein Andersen, Finnmark Bondelag

Store melkeprodusenter legger ned

- I Finnmark er bruk med 150 000 liter melk gjennomsnittet. Mange av disse legger nå ned på grunn av dårlig økonomi. Det er et varsko, utviklingstrekka viser seg ofte først i Finnmark, sa Sven Anderssen fra Finnmark Bondelag.

Flere av innlederne tok opp innføring av kompetansekrav i næringa. Som Lisa Breiland fra Rogaland sa: - Landbruk er ikke for amatører.

-Landbruket er løsningen på mange av de alvorlige utfordringene verden står ovenfor, derfor trengs dyktige agronomer. For å fylle de behov som framtiden krever, må de som skal inn i næringa ha både nødvendig praktisk og teoretisk kunnskap. Det er i dag tilbud om agronom utdanning i hele landet, og muligheten for å få nødvendig fagutdannelse for alle er blitt styrket igjennom nettagronom ordningen, sa Tor Jacob Solberg fra Østfold. Les mer om innlegget.

- Hvilken matprodusent er mest verdt? 

- Jeg oppfordrer Bondelaget til å være tydelig i retorikken, vi må definere vekk heltid- og deltidsbønder, og omtale oss alle som likeverdige matprodusenter, sa Frøydis Haugen, fylkesleder i Hordaland. Les mer om innlegget.

Advarer mot Listhaugs ideologi

- Den største utfordringa er grunnsynet om at markedet skal regulere samfunnet, sa fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag Asbjørn Helland. Les mer om innlegget.

Nasjonal satsing på rekruttering

Borgny Grande fra Nord-Trøndelag tok til orde for ei nasjonal satsing på rekruttering til landbruket.
- Jeg ønsker meg et nasjonalt tenkeloft rekruttering, sa Borgny Grande, som er nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag. Hun så for seg ei brei samling av alle som har behov for landbruksompetanse framover, og nevnte samvirkeorganisasjoner, faglag, høgskoler, naturbruksskoler, universitet og forskning. Les mer.

Følg Bondetinget

Alt som skjer fra scenen på årsmøtet overføres direkte - følg live streamen
#Bondetinget14

 

 

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere