Samarbeidsavtale mellom Norges Bondelag og Tun Media

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi ønsker å tilby medlemmene gode medlemsfordeler og da er det helt naturlig med en samarbeidsavtale med Tun Media.

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag og adm. direktør Mari Velsand i Tun Media, foto Andreas Lunder.Det sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag og får følge av  administrerende direktør i Tun Media, Mari Velsand.

-Norges Bondelags er en viktig målgruppe for alle våre publikasjoner; Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor. Vi er derfor glad for at vi har fått til en avtale som gir oss mulighet til å komme i kontakt med medlemmene og tilby fordelaktige priser på våre abonnement, sier hun.

 

- For Norges Bondelag er det svært viktig å ha kanaler for å nå egne medlemmer og folk flest. Nationen og Bondebladet står i en særstilling i så måte, og det er derfor viktig å støtte opp om Tun Media gjennom denne samarbeidsavtalen. Samtidig vil bondelagets medlemmer få gunstige medlemsfordeler gjennom avtalen.

 

Samarbeidsavtalen innebærer at nye abonnenter på Nationen får 25 % rabatt i inntil et år, og at det gis hele 50 % rabatt til nye abonnenter på publikasjonene Norsk Landbruk og Traktor, understreker generalsekretær Per Skorge.

 

Alle medlemmer som tegner nytt* abonnement på Tun Medias publikasjoner, får følgende medlemspriser/fordeler:

 

 

2013

Termin

Fullpris

Medlemspris første kjøp

Krone-rabatt

% rabatt

Nationen

Kvartal

910

690

(220)

-25 %

Nationen

Halvår

1 660

1 250

(410)

-25 %

Nationen

År

3 200

2 420

(780)

-25 %

Norsk Landbruk

Halvår

1049

525

(525)

-50 %

Norsk Landbruk

År

549

275

(275)

-50 %

Traktor

Halvår

432

216

(216)

-50 %

 

*Med nytt abonnement menes at man ikke har vært kunde i løpet av det siste året.

 

Norges Bondelags medlemmer gis også 50 % rabatt på private rubrikkannonser på Tuntorget. Denne rabatten gjelder ikke forretnings- og næringsannonser.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Astrid Solberg og Andreas Lunder

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere