Samarbeidsavtale mellom NHO Reiseliv og Norges Bondelag

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og NHO reiseliv har som mål å få i stand en samarbeidsavtale. Målet med en slik samarbeidsavtale er å utvikle et samarbeid på de områder organisasjonene har sammenfallende interesser.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og NHO-direktør Kristin Kohn Devold på mat- og reiselivsmessa Grüne Woche i Berlin, foto: Ragna Kronstad. Noe av det viktige er å utvikle det distriktsbaserte reiselivet i Norge og å få en bedre forståelse for og økt oppmerksomhet i reiselivet rundt verdien av et aktivt landbruk – og av det følger det kulturlandskap, unike råvarer og smaksopplevelser og levende bygder.

Hever kunnskap og behov

-Et samarbeid mellom produsentene og det lokale reiselivet vil vi heve kunnskapen og behovene som både produsentene og bedriftene trenger, sier Nils T Bjørke.

Ved å ta i bruk norske og lokale råvarer vil reiselivet være med å opprettholde det kulturlandskapet som turistene gjerne vil ta del i.

Unik natur og unike smaker

Med en slik avtale vil vi at bøndene skal være i dialog med de bedriftene som ønsker å bruke lokalmat og hva de ønsker av råvarer og kvalitet. -Vi har unik natur, men vi har også unike smaker som er viktig for utviklingen av reiselivet, sier direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere