Samarbeider med Rådet for psykisk helse

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har inngått en intensjonsavtale med Rådet for psykisk helse.

Formålet med avtalen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsøkning og til å fremme åpenhet om psykisk helse blant Generalsekretær Per Skorge, Norges Bondelag.Bondelagets medlemmer og samarbeidspartnere.

Innholdet i avtalen

I avtaleteksten heter det at:

  • Partene skal fremme hverandres arbeid - og invitere hverandre i de sammenhenger der det er naturlig.
  • Partene skal møtes jevnlig forå diskutere arenaer for samarbeid.
  • Partene skal holde hverandre oppdatert om aktuelle saker.

Sørge for at smilet fortsatt sitter løst

 

-Kunnskapsoppbygging og åpenhet rundt psykisk helse blir viktigere og viktigere i en bondehverdag der stadig flere merker et økende press, ikke bare i form av en vanskelig økonomisk hverdag, men også større grad av ensomhet og et tynnere, faglig miljø. Målet er å forebygge og sørge for at smilet hos bonden fortsatt sitter løst, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere