Samarbeid om å forebygge dyretragedier

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Økt kunnskap om psykisk helse og ufarliggjøring av tematikken. Det oppsummeringen etter møtet om dyretragedier.

Da administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein tok initativ til møtet var målsettingen å diskutere mulige tiltak som kan bidra til å redusere antallet dyretragedier.

På møtet i Mattilsynet deltok i tillegg til Mattilsynets egne folk, også Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbrukets HMS tjeneste, Veterinærforeningen og Norges Bondelag.

Fokus på psykisk helse

I møtet var det enighet om å følge opp med prosesser som skal bidra til å få fokus på psykisk helse,  både ut mot bønder og apparatet rundt bonden. Den pågående HMS kampanjen er aktuell å bygge på, og man ønsker å samarbeide bredt om utvikling av informasjonsmateriell om temaet psykisk helse. Målsettingen er at dette kan bidra til å forbygge hendelser, men også å senke terskelen for at man varsler dersom man har mistanke om at noe kan være galt. 

Ikke obligatoriske kurs

- Det er ikke snakk om obligatoriske kurs for alle bønder, slik det er blitt framstilt i enkelte medier i dag, understreker seniorrådgiver Ingrid Melkild i Norges Bondelag. - Vi er enige om å bruke HMS-kursene som pågår til å komme i dialog og kontakt med bønder og la temaet psykisk  helse bli en naturlig del av disse kursene. Samtidig som vi har håp om at materiellet vi utarbeider skal ha gyldighet utover disse kursene, sier hun.

Les også: Mattilsynet vil dyretragediene til livs

Mattilsynet ønsker flere tiltak for å hindre dyretragedier

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjø

rke, Ingrid Melkild

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere