Samarbeid om å forebygge dyretragedier

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Økt kunnskap om psykisk helse og ufarliggjøring av tematikken. Det oppsummeringen etter møtet om dyretragedier.

Da administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein tok initativ til møtet var målsettingen å diskutere mulige tiltak som kan bidra til å redusere antallet dyretragedier.

På møtet i Mattilsynet deltok i tillegg til Mattilsynets egne folk, også Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbrukets HMS tjeneste, Veterinærforeningen og Norges Bondelag.

Fokus på psykisk helse

I møtet var det enighet om å følge opp med prosesser som skal bidra til å få fokus på psykisk helse,  både ut mot bønder og apparatet rundt bonden. Den pågående HMS kampanjen er aktuell å bygge på, og man ønsker å samarbeide bredt om utvikling av informasjonsmateriell om temaet psykisk helse. Målsettingen er at dette kan bidra til å forbygge hendelser, men også å senke terskelen for at man varsler dersom man har mistanke om at noe kan være galt. 

Ikke obligatoriske kurs

- Det er ikke snakk om obligatoriske kurs for alle bønder, slik det er blitt framstilt i enkelte medier i dag, understreker seniorrådgiver Ingrid Melkild i Norges Bondelag. - Vi er enige om å bruke HMS-kursene som pågår til å komme i dialog og kontakt med bønder og la temaet psykisk  helse bli en naturlig del av disse kursene. Samtidig som vi har håp om at materiellet vi utarbeider skal ha gyldighet utover disse kursene, sier hun.

Les også: Mattilsynet vil dyretragediene til livs

Mattilsynet ønsker flere tiltak for å hindre dyretragedier

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjø

rke, Ingrid Melkild

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere