Saman mot kjedemakta

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

NNN sto saman med arbeidsutvalet i Norges Bondelag under den politiske streiken mot kjedemakta.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, og leder i NNN Jan-Egil Pedersen sammen mot kjedemakta utenfor Stortinget.

Styremedlem i TINE, Egil Torland, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og leder i NNN Jan-Egil Pedersen (t.h) utenfor Stortinget.

-Bønder og arbeidarar i næringsmiddelindustrien er stolte over maten vi produserer, og er gjensidig avhengige av kvarandre gjenom maten si ferd frå jord til bord, streka Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under i sin appell foran Stortinget.

Ryddige avtaler og balanse

-Me ynskjer eit godt forhold til våre fire kundar, dagligvarekjedane. Men forholdet må vera prega av ryddige avtaler og balanse i forhandlingane mellom sjølvstendige og uavhengige partar.

-Me vil ha ein uavhengig samvirkeindustri. Det gir oss lokal verdiskaping og arbeidsplassar over heile landet. Me vil at våre råvarer skal ende på forbrukarane sitt bord som gode merkevarar av høg kvalitet og til rett pris. Det er slikt som gjer oss bønder og arbeidarar stolte, sa Bjørke.

Lov om god handelsskikk

-Me bønder og de i industrien har oppnådd ein formidabel produktivitetsvekst dei siste åra. Det er på tide at me får meir del i gevinsten. Det er verken de eller me som har tent oss rike på maten i Noreg. Matkjedeutvalet har dokumentert at makta har flytta seg til daglevarehandelen, og det veit dei å nytte seg av. No må Regjeringa følje opp forslaga frå utvalet, og få innført ei lov om god handelsskikk, sa Bondelagsleiar Nils T. Bjørke.

Det politiske grunnlaget

I det politiske grunnlaget for streiken blir det understreket at den økte bruken av makt fører til betydelig dårligere leveringsbetingelser for industrien. -I de tilfellene hvor enkelte av leverandørene har måtte gi fra seg distribusjon, svekkes inntjeningen ytterligere. Industrien får store kostnader ved omlegging av lager og distribusjon i tillegg til tapte inntekter ved dårligere markedsadgang. De ansatte blir rammet av usikkerhet og tap av jobber, mens forbrukerne får dårligere vareutvalg, heter det.

Godtar ikke å bli arbeidsløse

Aksjonistene foran Stortinget krevde at kjedemaktutredningen må følges opp, og at kjedene må ta ansvaret for de industriansatte som mister jobben ved overtagelse av distribusjon og lager. - Vi godtar ikke å bli arbeidsløse, slo aksjonistene fast.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere