Saman mot kjedemakta

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

NNN sto saman med arbeidsutvalet i Norges Bondelag under den politiske streiken mot kjedemakta.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, og leder i NNN Jan-Egil Pedersen sammen mot kjedemakta utenfor Stortinget.

Styremedlem i TINE, Egil Torland, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og leder i NNN Jan-Egil Pedersen (t.h) utenfor Stortinget.

-Bønder og arbeidarar i næringsmiddelindustrien er stolte over maten vi produserer, og er gjensidig avhengige av kvarandre gjenom maten si ferd frå jord til bord, streka Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under i sin appell foran Stortinget.

Ryddige avtaler og balanse

-Me ynskjer eit godt forhold til våre fire kundar, dagligvarekjedane. Men forholdet må vera prega av ryddige avtaler og balanse i forhandlingane mellom sjølvstendige og uavhengige partar.

-Me vil ha ein uavhengig samvirkeindustri. Det gir oss lokal verdiskaping og arbeidsplassar over heile landet. Me vil at våre råvarer skal ende på forbrukarane sitt bord som gode merkevarar av høg kvalitet og til rett pris. Det er slikt som gjer oss bønder og arbeidarar stolte, sa Bjørke.

Lov om god handelsskikk

-Me bønder og de i industrien har oppnådd ein formidabel produktivitetsvekst dei siste åra. Det er på tide at me får meir del i gevinsten. Det er verken de eller me som har tent oss rike på maten i Noreg. Matkjedeutvalet har dokumentert at makta har flytta seg til daglevarehandelen, og det veit dei å nytte seg av. No må Regjeringa følje opp forslaga frå utvalet, og få innført ei lov om god handelsskikk, sa Bondelagsleiar Nils T. Bjørke.

Det politiske grunnlaget

I det politiske grunnlaget for streiken blir det understreket at den økte bruken av makt fører til betydelig dårligere leveringsbetingelser for industrien. -I de tilfellene hvor enkelte av leverandørene har måtte gi fra seg distribusjon, svekkes inntjeningen ytterligere. Industrien får store kostnader ved omlegging av lager og distribusjon i tillegg til tapte inntekter ved dårligere markedsadgang. De ansatte blir rammet av usikkerhet og tap av jobber, mens forbrukerne får dårligere vareutvalg, heter det.

Godtar ikke å bli arbeidsløse

Aksjonistene foran Stortinget krevde at kjedemaktutredningen må følges opp, og at kjedene må ta ansvaret for de industriansatte som mister jobben ved overtagelse av distribusjon og lager. - Vi godtar ikke å bli arbeidsløse, slo aksjonistene fast.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere