Bondelagsleder Nils T. Bjørke, og leder i NNN Jan-Egil Pedersen sammen mot kjedemakta utenfor Stortinget.

Styremedlem i TINE, Egil Torland, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og leder i NNN Jan-Egil Pedersen (t.h) utenfor Stortinget.

-Bønder og arbeidarar i næringsmiddelindustrien er stolte over maten vi produserer, og er gjensidig avhengige av kvarandre gjenom maten si ferd frå jord til bord, streka Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under i sin appell foran Stortinget.

Ryddige avtaler og balanse

-Me ynskjer eit godt forhold til våre fire kundar, dagligvarekjedane. Men forholdet må vera prega av ryddige avtaler og balanse i forhandlingane mellom sjølvstendige og uavhengige partar.

-Me vil ha ein uavhengig samvirkeindustri. Det gir oss lokal verdiskaping og arbeidsplassar over heile landet. Me vil at våre råvarer skal ende på forbrukarane sitt bord som gode merkevarar av høg kvalitet og til rett pris. Det er slikt som gjer oss bønder og arbeidarar stolte, sa Bjørke.

Lov om god handelsskikk

-Me bønder og de i industrien har oppnådd ein formidabel produktivitetsvekst dei siste åra. Det er på tide at me får meir del i gevinsten. Det er verken de eller me som har tent oss rike på maten i Noreg. Matkjedeutvalet har dokumentert at makta har flytta seg til daglevarehandelen, og det veit dei å nytte seg av. No må Regjeringa følje opp forslaga frå utvalet, og få innført ei lov om god handelsskikk, sa Bondelagsleiar Nils T. Bjørke.

Det politiske grunnlaget

I det politiske grunnlaget for streiken blir det understreket at den økte bruken av makt fører til betydelig dårligere leveringsbetingelser for industrien. -I de tilfellene hvor enkelte av leverandørene har måtte gi fra seg distribusjon, svekkes inntjeningen ytterligere. Industrien får store kostnader ved omlegging av lager og distribusjon i tillegg til tapte inntekter ved dårligere markedsadgang. De ansatte blir rammet av usikkerhet og tap av jobber, mens forbrukerne får dårligere vareutvalg, heter det.

Godtar ikke å bli arbeidsløse

Aksjonistene foran Stortinget krevde at kjedemaktutredningen må følges opp, og at kjedene må ta ansvaret for de industriansatte som mister jobben ved overtagelse av distribusjon og lager. - Vi godtar ikke å bli arbeidsløse, slo aksjonistene fast.