Saman for familielandbruket

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Nordiske bønder ber i ein felles uttale regjeringene sine leggje til rette for familielandbruket.

Leiarane for dei nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonane Nordiske bønder ber i ein felles uttale rejeringene sine om å legge til rette for familielandbruket gjennom politiske og økonomiske verkemiddel.

Uttalen vart lagt fram under presidiemøtet for Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) i Reykjavik 28.august. NBC er ein felles organisasjon for nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonar, der Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag er medlemmer.

Familielandbrukets år

Ein gong i året samlast leiarane til presidiemøte. I år var hovudtemaet familielandbruk. 2014 er av FN utpeikt til familielandbrukets år. FN ynskjer med det å setje fokus på familielandbrukets bidrag til matsikkerheit og fatiigdomsreduksjon, forvalting av naturressursar og berekraftig utvikling i distrikta.

NBC ber i sin uttale dei nordiske regjeringane leggje til rette for familielandbruket gjennom politiske og økonomiske verkemiddel, regelverk, finansiering og støtte. Regjeringene må gjere det attraktivt for unge å ta over familiebruket og styrke samvirka si rolle, heiter det i uttalen.

Bioøkonomi og handelspolitikk

Bioøkonomi og handelspolitikk sto også på dagsordenen på møtet, som samla rundt 50 personar frå dei nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonane. Det var også eigne møte for ungdomsleiarane og generalsekretærane.
Frå Norges Bondelag deltok leiar Lars Petter Bartnes, nestleiarane Brita Skallerud og Kristin Ianssen, generalsekretær  Per Skorge, assisterande næringspolitisk sjef Anne Thorine Lundstein og seniorrådgjevar Hildegunn Gjengedal.

Formannskapet går på rundgang mellom dei nordiske landa, og akkurat no har Noreg leiarvervet. Neste års presidiemøte skal vere i Noreg.


 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere