Saman for familielandbruket

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Nordiske bønder ber i ein felles uttale regjeringene sine leggje til rette for familielandbruket.

Leiarane for dei nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonane Nordiske bønder ber i ein felles uttale rejeringene sine om å legge til rette for familielandbruket gjennom politiske og økonomiske verkemiddel.

Uttalen vart lagt fram under presidiemøtet for Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) i Reykjavik 28.august. NBC er ein felles organisasjon for nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonar, der Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag er medlemmer.

Familielandbrukets år

Ein gong i året samlast leiarane til presidiemøte. I år var hovudtemaet familielandbruk. 2014 er av FN utpeikt til familielandbrukets år. FN ynskjer med det å setje fokus på familielandbrukets bidrag til matsikkerheit og fatiigdomsreduksjon, forvalting av naturressursar og berekraftig utvikling i distrikta.

NBC ber i sin uttale dei nordiske regjeringane leggje til rette for familielandbruket gjennom politiske og økonomiske verkemiddel, regelverk, finansiering og støtte. Regjeringene må gjere det attraktivt for unge å ta over familiebruket og styrke samvirka si rolle, heiter det i uttalen.

Bioøkonomi og handelspolitikk

Bioøkonomi og handelspolitikk sto også på dagsordenen på møtet, som samla rundt 50 personar frå dei nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonane. Det var også eigne møte for ungdomsleiarane og generalsekretærane.
Frå Norges Bondelag deltok leiar Lars Petter Bartnes, nestleiarane Brita Skallerud og Kristin Ianssen, generalsekretær  Per Skorge, assisterande næringspolitisk sjef Anne Thorine Lundstein og seniorrådgjevar Hildegunn Gjengedal.

Formannskapet går på rundgang mellom dei nordiske landa, og akkurat no har Noreg leiarvervet. Neste års presidiemøte skal vere i Noreg.


 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere