Såfrøaksjon for en GMO-fri fremtid

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Lørdag 25. mai blir det såfrøaksjon på Dørum gård, hos styremedlem Einar Frogner i Norges Bondelag.

Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.Program på Dørum gård


• Velkommen ved gårdbruker Einar Frogner

• Appell ved Hamarbiskop Solveig Fiske, stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og Sidsel Børresen fra Naturvernforbundet

• Musikalske innslag ved Geirr Lystrup

• Så fremtiden! Frø-såing for hånd på rekke

Bevertning ved Vang Bygdekvinnelag


Vang Bygdekvinnelag engasjerer seg, og står for  maten på Dørum gård.

Hva er GMO


GMO er kort for genmodifisert organisme. De globale matgigantene bruker GMO til å få større kontroll over matkjeden. Dagens GMOer er usikre, unødvendige og uønsket. Nå har du mulighet til å så frøene for en fortsatt GMO-fri framtid i Norge!

Såfrøaksjoner i 2013


I år blir det arrangert såfrøaksjoner mot GMO på tre gårder på østlandet og i Bjørvika i Oslo. Her blir det variert program med både appeller, bevertning og levende musikk. Her er en oversikt over stedene med såfrøaksjon i år:

Søndag 12. mai, Ommang Søndre, Løten
Lørdag 25. mai, Dørum gård, Vang/Hamar
Søndag 26. mai, Alm Østre, Stange
Torsdag 6. juni, "Herligheten", Bjørvika Oslo

Forbrukere og bønder står sammen


Forbrukere og bønder står sammen i denne aksjonen som arrangeres av Nettverk for GMO-fri mat og fôr - La det gro uten GMO.

Det er fjerde året såfrøaksjoner blir arrangert i Norge. Nå foregår slike aksjoner i en rekke europeiske land. Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 18 bonde-, miljø og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge handel.

Les mer om GMO på Utviklingsfondets nettsider

Kilde: Bygdekvinnelaget

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere