Såfrøaksjon for en GMO-fri fremtid

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Lørdag 25. mai blir det såfrøaksjon på Dørum gård, hos styremedlem Einar Frogner i Norges Bondelag.

Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.Program på Dørum gård


• Velkommen ved gårdbruker Einar Frogner

• Appell ved Hamarbiskop Solveig Fiske, stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og Sidsel Børresen fra Naturvernforbundet

• Musikalske innslag ved Geirr Lystrup

• Så fremtiden! Frø-såing for hånd på rekke

Bevertning ved Vang Bygdekvinnelag


Vang Bygdekvinnelag engasjerer seg, og står for  maten på Dørum gård.

Hva er GMO


GMO er kort for genmodifisert organisme. De globale matgigantene bruker GMO til å få større kontroll over matkjeden. Dagens GMOer er usikre, unødvendige og uønsket. Nå har du mulighet til å så frøene for en fortsatt GMO-fri framtid i Norge!

Såfrøaksjoner i 2013


I år blir det arrangert såfrøaksjoner mot GMO på tre gårder på østlandet og i Bjørvika i Oslo. Her blir det variert program med både appeller, bevertning og levende musikk. Her er en oversikt over stedene med såfrøaksjon i år:

Søndag 12. mai, Ommang Søndre, Løten
Lørdag 25. mai, Dørum gård, Vang/Hamar
Søndag 26. mai, Alm Østre, Stange
Torsdag 6. juni, "Herligheten", Bjørvika Oslo

Forbrukere og bønder står sammen


Forbrukere og bønder står sammen i denne aksjonen som arrangeres av Nettverk for GMO-fri mat og fôr - La det gro uten GMO.

Det er fjerde året såfrøaksjoner blir arrangert i Norge. Nå foregår slike aksjoner i en rekke europeiske land. Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 18 bonde-, miljø og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge handel.

Les mer om GMO på Utviklingsfondets nettsider

Kilde: Bygdekvinnelaget

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere