Søfråaksjonen - på Løten i 2011. Bygdekvinneleder Kathrine Kleveland som er nr. tre fra høyre på bildet, leder også nettverket for GMO-fri mat og fôr.Fire gårder i Norge tilbyr et variert og mangfoldig program med blant annet appeller, bevertning, filmframvisning og levende musikk. Gårdene som deltar i aksjonen i år er:

På Dørum gård kommer Hamarbiskop Solveig Fiske, stortingspolitiker Karin Andersen (SV) og musiker Geirr Lystrup.

Bør ikke være et bærende element

Rapporter fra FN og Verdensbanken konkluderer med at genteknologi ikke bør bli et bærende element i verdens framtidige matproduksjon. I fjor forbød regjeringen genmodifisert raps, men fremdeles ligger uavklarte søknader om godkjenning fra store multinasjonale selskaper på regjeringens bord.

Forbrukere og bønder står sammen

Forbrukere og bønder står sammen i denne aksjonen som arrangeres av Nettverk for GMO-fri mat og fôr - La det gro uten GMO.

Det er fjerde året såfrøaksjoner blir arrangert i Norge etter inspirasjon fra et sveitsisk initiativ. Nå foregår slike aksjoner på titalls gårder i en rekke europeiske land. Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 18 bonde-, miljø og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge handel.