Ruster seg mot munn- og klovsyke

Av Guro Bjørnstad,
 • Tips en venn om denne siden

Denne uka gjennomfører Mattilsynet en stor beredskapsøvelse sammen med landbruksnæringa.

Illustrasjonsbilde fra tidligere øvelse. Foto: Mattilsynet.

Mattilsynet gjennomfører 20.- 22. november en stor beredskapsøvelse med munn- og klauvsjuke som tema. Både næring og samarbeidende etater deltar i øvelsen.

- Jeg håper de som eventuelt blir kontaktet underveis, og som ikke er en direkte del av øvelsen, vil være imøtekommende og hjelpe oss, sier øvingsleder Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

- Både bønder, privatpraktiserende veterinærer og deler av næringen kan få henvendelser under øvelsen og jeg håper de tar sporty imot disse. Alle slike henvendelser vil bli innledet med «øvelse-øvelse-øvelse», og det er ikke forventet at den som blir oppring/mailet skal gjør noe, utover å svare på spørsmål der og da, understreker Tronerud.

Mattilsynet er pålagt å gjennomføre slike øvelser med jevne mellomrom. Årets øvelse er blant de største Mattilsynet har gjennomført, og det er altså munn- og klauvsjuke som er tema.

- For å få til et best mulig samarbeid mellom landbruksnæringa og myndigheter den dagen vi står overfor en reell situasjon, er det nødvendig å øve, sier Guro Bjørnstad som representerer Bondelaget i øvelsesledelsen. Bondelaget skal ikke øve egen organisasjon, men oppfordrer alle til å svare realistisk og bidra dersom de får en telefon fra øvelsen.

Slike beredskapsøvelser foregår etter et mønster hvor en øvingsledelse planlegger hvor et tenkt sykdomsutbrudd finner sted, og hvor etatens ansatte skal agere som om det hadde vært en reell hendelse: De skal forsøke å spore hvor utbruddet kommer fra, iverksette restriksjoner og ellers informere omverdenen underveis. Slaktemuligheter skal utredes, Veterinærinstituttet skal behandle innsendte «prøver», slik at man fastslår hvor det er smitte og kan iverksette nødvendige forholdsregler.

Foruten Mattilsynet, deltar disse organisasjonene i øvelsen:

 • Veterinærinstituttet
 • Animalia
 • Den norske veterinærforening
 • Norsk Protein
 • Nortura
 • Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund
 • TINE
 • Norges bondelag
 • Bonde og småbrukarlaget
 • Landbruks- og Matdepartementet
 • Q-meieriene
 • Norgesgruppen (Dagligvarekjeden)
 • Avlsorganisasjonene
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere