Ruster seg mot munn- og klovsyke

Av Guro Bjørnstad,
 • Tips en venn om denne siden

Denne uka gjennomfører Mattilsynet en stor beredskapsøvelse sammen med landbruksnæringa.

Illustrasjonsbilde fra tidligere øvelse. Foto: Mattilsynet.

Mattilsynet gjennomfører 20.- 22. november en stor beredskapsøvelse med munn- og klauvsjuke som tema. Både næring og samarbeidende etater deltar i øvelsen.

- Jeg håper de som eventuelt blir kontaktet underveis, og som ikke er en direkte del av øvelsen, vil være imøtekommende og hjelpe oss, sier øvingsleder Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

- Både bønder, privatpraktiserende veterinærer og deler av næringen kan få henvendelser under øvelsen og jeg håper de tar sporty imot disse. Alle slike henvendelser vil bli innledet med «øvelse-øvelse-øvelse», og det er ikke forventet at den som blir oppring/mailet skal gjør noe, utover å svare på spørsmål der og da, understreker Tronerud.

Mattilsynet er pålagt å gjennomføre slike øvelser med jevne mellomrom. Årets øvelse er blant de største Mattilsynet har gjennomført, og det er altså munn- og klauvsjuke som er tema.

- For å få til et best mulig samarbeid mellom landbruksnæringa og myndigheter den dagen vi står overfor en reell situasjon, er det nødvendig å øve, sier Guro Bjørnstad som representerer Bondelaget i øvelsesledelsen. Bondelaget skal ikke øve egen organisasjon, men oppfordrer alle til å svare realistisk og bidra dersom de får en telefon fra øvelsen.

Slike beredskapsøvelser foregår etter et mønster hvor en øvingsledelse planlegger hvor et tenkt sykdomsutbrudd finner sted, og hvor etatens ansatte skal agere som om det hadde vært en reell hendelse: De skal forsøke å spore hvor utbruddet kommer fra, iverksette restriksjoner og ellers informere omverdenen underveis. Slaktemuligheter skal utredes, Veterinærinstituttet skal behandle innsendte «prøver», slik at man fastslår hvor det er smitte og kan iverksette nødvendige forholdsregler.

Foruten Mattilsynet, deltar disse organisasjonene i øvelsen:

 • Veterinærinstituttet
 • Animalia
 • Den norske veterinærforening
 • Norsk Protein
 • Nortura
 • Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund
 • TINE
 • Norges bondelag
 • Bonde og småbrukarlaget
 • Landbruks- og Matdepartementet
 • Q-meieriene
 • Norgesgruppen (Dagligvarekjeden)
 • Avlsorganisasjonene
Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere