Rovviltnemndene opprettholder vedtak om ulvejakt

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

ulv

Bondelagets klage ble ikke tatt til følge.

Norges Bondelag var en av organisasjonene som hadde klaget på roviltnemndenes vedtak om å ta ut inntil 36 ulver lisensjakta kommende vinter.  Det er nemdene i Hedmark og Akerhus, Oslo og Østfold som står bak vedtaket som ble gjort slutten av juni.  I dag behandlet de klagene fra i alt 19 organisasjoner. Ingen ble tatt til følge.

- Vi er glade for at nemndene ikke reduserer lisenskvoten. Dersom jakta blir gjennomført vil den bidra til å få ulvebestanden ned mot det nivået som Stortinget har bestemt. På den andre siden mener vi at kvoten burde vært større for å sikre at det overordnede målet om å ta ut tre ulverevir blir nådd, sier styremedlem i Norge Bondelag, Einar Frogner.

Tøff sommer

I sommer tok en ulv over 300 sau i Oppland og Akershus, og berørte bønder er påført både betydelige økonomiske tap og store fysiske og psykiske belastninger. 

- Denne sommeren har vi sett de ødeleggende konsekvensene som en voksende ulvebestand kan få for de som driver næring i områdene med ulv. Jeg forventer at Klima- og miljødepartementet tar hensyn til situasjonen i beitenæringa når det skal avgjøre om denne jakta skal gjennomføres, sier Frogner.

Større kvote

I vedtaket fra juni er det mål at revirene Osdal, Julussa og Slettås skal tas ut. Innenfor revirene har de derfor åpnet for å felle 24 dyr.

- Vi mener at denne kvoten ikke er tilstrekkelig, fordi offentlige registreringer viste at det var 27-28 dyr i disse revirene sist vinter, og nye ynglinger kan ha ført til at antallet nå er enda høyere. En lisenskvote på 33 individer hadde vært mer målrettet, sier han.

Bondelaget mente også at lisensfellingsperioden burde utvides til å vare fra 1. oktober til 31. mars. Med dagens regler er jaktperioden fra 1. januar til 15. februar. 

Klagene går nå til avgjørelse i Klima- og miljødepartementet, om beslutningen blir fattet før eller etter stortingsvalget 11. september er enda ikke avklart. 

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere