Rovviltnemndene opprettholder vedtak om ulvejakt

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

ulv

Bondelagets klage ble ikke tatt til følge.

Norges Bondelag var en av organisasjonene som hadde klaget på roviltnemndenes vedtak om å ta ut inntil 36 ulver lisensjakta kommende vinter.  Det er nemdene i Hedmark og Akerhus, Oslo og Østfold som står bak vedtaket som ble gjort slutten av juni.  I dag behandlet de klagene fra i alt 19 organisasjoner. Ingen ble tatt til følge.

- Vi er glade for at nemndene ikke reduserer lisenskvoten. Dersom jakta blir gjennomført vil den bidra til å få ulvebestanden ned mot det nivået som Stortinget har bestemt. På den andre siden mener vi at kvoten burde vært større for å sikre at det overordnede målet om å ta ut tre ulverevir blir nådd, sier styremedlem i Norge Bondelag, Einar Frogner.

Tøff sommer

I sommer tok en ulv over 300 sau i Oppland og Akershus, og berørte bønder er påført både betydelige økonomiske tap og store fysiske og psykiske belastninger. 

- Denne sommeren har vi sett de ødeleggende konsekvensene som en voksende ulvebestand kan få for de som driver næring i områdene med ulv. Jeg forventer at Klima- og miljødepartementet tar hensyn til situasjonen i beitenæringa når det skal avgjøre om denne jakta skal gjennomføres, sier Frogner.

Større kvote

I vedtaket fra juni er det mål at revirene Osdal, Julussa og Slettås skal tas ut. Innenfor revirene har de derfor åpnet for å felle 24 dyr.

- Vi mener at denne kvoten ikke er tilstrekkelig, fordi offentlige registreringer viste at det var 27-28 dyr i disse revirene sist vinter, og nye ynglinger kan ha ført til at antallet nå er enda høyere. En lisenskvote på 33 individer hadde vært mer målrettet, sier han.

Bondelaget mente også at lisensfellingsperioden burde utvides til å vare fra 1. oktober til 31. mars. Med dagens regler er jaktperioden fra 1. januar til 15. februar. 

Klagene går nå til avgjørelse i Klima- og miljødepartementet, om beslutningen blir fattet før eller etter stortingsvalget 11. september er enda ikke avklart. 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere