Norges Bondelag var en av organisasjonene som hadde klaget på roviltnemndenes vedtak om å ta ut inntil 36 ulver lisensjakta kommende vinter.  Det er nemdene i Hedmark og Akerhus, Oslo og Østfold som står bak vedtaket som ble gjort slutten av juni.  I dag behandlet de klagene fra i alt 19 organisasjoner. Ingen ble tatt til følge.

- Vi er glade for at nemndene ikke reduserer lisenskvoten. Dersom jakta blir gjennomført vil den bidra til å få ulvebestanden ned mot det nivået som Stortinget har bestemt. På den andre siden mener vi at kvoten burde vært større for å sikre at det overordnede målet om å ta ut tre ulverevir blir nådd, sier styremedlem i Norge Bondelag, Einar Frogner.

Tøff sommer

I sommer tok en ulv over 300 sau i Oppland og Akershus, og berørte bønder er påført både betydelige økonomiske tap og store fysiske og psykiske belastninger. 

- Denne sommeren har vi sett de ødeleggende konsekvensene som en voksende ulvebestand kan få for de som driver næring i områdene med ulv. Jeg forventer at Klima- og miljødepartementet tar hensyn til situasjonen i beitenæringa når det skal avgjøre om denne jakta skal gjennomføres, sier Frogner.

Større kvote

I vedtaket fra juni er det mål at revirene Osdal, Julussa og Slettås skal tas ut. Innenfor revirene har de derfor åpnet for å felle 24 dyr.

- Vi mener at denne kvoten ikke er tilstrekkelig, fordi offentlige registreringer viste at det var 27-28 dyr i disse revirene sist vinter, og nye ynglinger kan ha ført til at antallet nå er enda høyere. En lisenskvote på 33 individer hadde vært mer målrettet, sier han.

Bondelaget mente også at lisensfellingsperioden burde utvides til å vare fra 1. oktober til 31. mars. Med dagens regler er jaktperioden fra 1. januar til 15. februar. 

Klagene går nå til avgjørelse i Klima- og miljødepartementet, om beslutningen blir fattet før eller etter stortingsvalget 11. september er enda ikke avklart.