Rovdyr: Savner kommentarer til forskrift

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener det er uheldig at DN ikke har utarbeidet kommentarer sammen med forskrift om tilskudd til FKT.

Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som har utarbeidet forslaget til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). Det er også DN som viser til at kommentarene til forskriften vil foreligge når forskriften trer i kraft 1. januar 2013, og som ønsker innspill fra høringsinstansene på hva som bør inngå i kommentarene.

Uheldig uten kommentarer

-Uheldig, mener Norges Bondelag. - Forskriftens kommentarer er viktige for tolkningen av forskriftsteksten, og etter vår vurdering må disse inngå i den formelle høringer, skriver Bondelaget i sitt høringssvar til DN.

Dispensasjon fra krav om elektronisk søknad

DN vil også innføre krav om å bruke elektronisk søknadssenter ved søknad om FKT-tilskudd. - Enkelte sauebønder har av ulike årsaker ikke mulighet til elektronisk søknad og rapportering, og vi forutsetter at det blir mulig å dispensere fra dette kravet, understreker Bondelaget i høringsbrevet.

Storsamfunnet skal bære kostnadene

Norges Bondelag understreker i brevet sitt at organisasjonens rovdyrpolitikk er basert på at det er storsamfunnet og ikke den enkelte dyreeier, som skal bære kostnadene som rovdyrene påfører beitenæringa. - Konflikten mellom rovdyr og beitedyr er fortsatt betydelig. Det er avgjørende at det settes at tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, slik at Stortingets forutsetning om at den enkelte ikke påføres økonomisk tap blir oppfylt, skriver Norges Bondelag.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Berit Hundåla, Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

Bondelagets temaside rovdyr

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere