- Jeg oppfatter ikke at statsministeren tar ansvar for den verdiskapinga jordbruksnæringa bidrar med når de går til omkamp med Stortinget i jordbruksoppgjøret, sa Trond Ellingsbø i et av de første innleggene.

Følg Bondeltinget direkte her. 

Flere fulgte på. Knut Johan Singstad fra Sør-Trøndelag pekte på at de 165 millioner kr som er forskjellen mellom Venstres forslag til jordbruksoppgjør og forslaget til KrF, Ap, SV og MDG utgjør 0,0001 prosent av statsbudsjettet. – Slutt med det politiske spillet om jordbruket, følg opp jordbruksmeldinga, oppfordret Singstad.

Rovdyrforvaltning og politikk som ikke fungerer

Borgny Kjølstad Grande fra Nord-Trøndelag uttrykte sterk bekymring over hvordan rovdyrpolitikken gjør at en etter en gir seg i beitenæringa. – Næringa tåler ikke det rovdyrtrøkket som vi har nå, understreket Grande.

Det var det flere delegater fra Telemark, Oppland, Hedmark, Nordland og Finnmark som kunne være enig i. – Midt oppe i tragedien som har vært på Gran, er det frustrerende å se hvordan forvaltninga jobber. Vi må sørge for at dyr blir tatt ut før beitesesongen starter, sa Marthe Dypdalen fra Oppland.

- Vår viktigste ressurs er blitt ulvens spiskammer og lekegrind, sa Kristina Hegge fra Oppland 

Mangfold over hele landet

Ole Martin Eikeland fra Suldal, Rogaland var en av flere utsendinger som var opptatt av å sikre et jordbruk over hele landet. – Det betyr noe at det bor folk rundt bonden. Gleda over å utvikle drifta si forsvinner når du ikke har naboer lenger, sa Eikeland og slo et slag for mangfoldet.

Også konsesjonsloven som ble endret med vedtaket i Stortinget tirsdag, ble viet oppmerksomhet av flere. – De nylig vedtatte endringene gjør at 80 prosent av jordbrukseiendommene i Troms blir unntatt boplikt og priskontroll. Det er ikke måten å løse leiejordsproblematikken på, pekte Tone Rubach fra Troms på.

Østfold Bondelag skriver Høy aktivitet på hjemmebane

Se flere bilder hos Sogn og Fjordane Bondelag