En uke etter at lisensjakta på tolv ulver startet setter Miljøverndepartementet foten ned og stanser ulvejakta. Begrunnelsen er at departementet må behandle klagesakene på jaktlisensene først

Sju av landets åtte regionale rovviltnemnder har gitt tillatelse til å felle ulv i vinter. Jakta begynte mandag 1, oktober og varer fram til 31. mars. De opprinnelige vedtakene fra rovviltnemndene ga til sammen fellingstillatelse på tolv ulver. Vedtakene er nå klaget inn av Norges Naturvernforbund og er videresendt Miljøverndepartementet.

- Miljøverndepartementet må sørge for at rovviltnemndene fatter sine vedtak om lisensjakt såpass god tid i forveien at de rekker å klagebehandle eventuelle saker før jakta starter. Nå må ulvejegere som har forberedt seg og startet sin jakt avslutte og avvente utfallet av klagebehandlingen. Dette er tullete og useriøst fra Miljøverndepartementet, sier Bjørke.

Norges Bondelag forutsetter at rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på 12 ulver ikke blir redusert. Norge har siden 2010 oppfylt Stortingets mål om 3 helnorske ulveynglinger årlig i ulvesonen.

Jaktlisensene på de tolv ulvene er gitt utenfor ulvesonen i områder som skal prioriteres for husdyrbeiting. En eventuell overprøving av rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv vil være i strid med Stortingets enstemmige rovdyrforlik som fremhever at den regionale rovviltforvaltningen må styrkes, sier Nils T. Bjørke.