Roser nytt dyrevelferdsprogram for svin

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Gris

På et toppmøte for svinenæringa oppfordret bondelagslederen en samlet næring til å ta større ansvar for å sikre god dyrevelferd. – Jeg er glad for at en samlet næring har blitt enige om et nytt program for å sikre fortsatt god dyrevelferd i norsk svinehold, sa Lars Petter Bartnes til de frammøtte.

Dyrevelferd var blant temaene som sto på agendaen da bondelagsleder Lars Petter Bartnes innledet for de mange fremmøtte under Norturas årlige møte for svinenæringa; «Måsegg og griseprat» som gikk av stabelen 24. og 25. mai på Vega. 

- Jeg vil advare mot å tro at økt fokus på dyrevelferd fra samfunnets side er forbigående. Vi må tåle å bli sett i korta og vi i næringa hjelpe hverandre med å fortsatt holde et stabilt høyt nivå på dyrevelferden i norsk landbruk, sa Bartnes.

Bondelagslederen viste til at Mattilsynets tilsynskampanje på slaktegris i Rogaland avdekket flere svinehold med dårlig dyrevelferd.
Lars Petter Bartnes innleder på toppmøte for svinenæringa,. Vega, 24. mai 2018
-    Kampanjen viser hvor viktig Mattilsynets rolle er. Jeg vet at samarbeidet mellom næringa og tilsynet stort sett er godt, det må begge parter jobbe for å vedlikeholde, sa Bartnes.

Han mener dagens dyrevelferdsregelverk er godt, og at hele næringa må bidra for å sikre at det overholdes.

-    Det er den enkelte produsent sitt ansvar å følge regelverket og ivareta dyra sine på en tilfredsstillende måte, men hele næringa må ta større ansvar i dette arbeidet. Derfor har næringa vedtatt en «handlingsplan for dyrevelferd hos slaktegris». Handlingsplanen inneholder et dyrevelferdsprogram som vil stille krav om veterinærbesøk 1-3 ganger i året avhengig av størrelse på besetningen, sa Bartnes.

Som en del av næringas nye dyrevelferdsprogram for svin vil også slakteriet ha mulighet til å trekke i slakteoppgjøret for produsenter som ikke følger regelverket. Man tar sikte på implementering så snart som mulig, og senest siste halvdel av 2018. 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere