Rørosmat tildelt Bondevettprisen 2013

Publisert 17.01.2014
  • Tips en venn om denne siden

- Denne prisen får de for sitt arbeid med å fremme regional matkultur og verdiskapning gjennom godt samarbeid, sier Nils T. Bjørke. Overrekkelsen skjedde på åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin.

Guri Heggem fra Rørosmat sammen med leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Ragna Kronstad.

Rørosmat SA har gjennom 10 år vist at samarbeid mellom produsentene, og ikke minst på tvers avnæringene, er viktig for å oppnå gode resultater, heter det videre i begrunnelsen.

- Rørosmat kan inspirere andre bønder og produsenter som vil utvikle seg og øke matproduksjon
i sin region. Her har man brukt sunt bondevett i 10 år for å skape noe sammen,
sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

- Sammen er vi sterke

Rørosmat fungerer som et felles salgsledd for 20 matprodusenter i regionen og er organisert som et samvirke. Rørosmat jobber også med felles markedsføring og andre aktiviteter tilknyttet den lokale matproduksjonen i regionen.

- Vi unner hverandre suksess. Hver enkelt er veldig liten, men sammen er vi sterke, sier
leder i Rørosmat, Kristin Bendixvold

- Dette er en veldig viktig anerkjennelse av den jobben vi gjør, sier styreleder i Rørosmat
Ingulf Galåen.

- Robust landbruk er utgangspunktet

Rørosmat får frem norske lokale produkter på basis av primærproduksjonen.  Noen av deltakere er Auma Mandel, Galåvolden Gård, Røroskjøtt, Vingelen Kjøtt, Hognamat, Atna øl og Rørosmeieriet. Sistnevnte bedrift vant tittelen årets meieriprodukt for smøret sitt under "Det norske måltid".

- Det er viktig at vi har et robust landbruk som utgangspunkt i fjellregionen vår. Uten det blir det ingen foredling. Andelseierne i Rørosmat er som ofte vanlige gårdsbruk som finner ut av de vil skape en tilleggsnæring med grunnlag i gårdsbruket sitt, sier styremedlem i Rørosmat Ingulf Galåen og understreker betydningen av primærproduksjonen.

 FAKTA:

  • Bondevettprisen går til personer som har profilert landbruket i Norge på en positiv måte, og som samtidig er med på å bygge opp under betydningen av norsk matproduksjon og matkultur.
  • Blant tidligere prisvinnere av Bondevettprisen finner vi tidligere utenriksminister Espen Barth-Eide, Kåre Willoch, VM-mester Olaf Tufte, og programleder Hans Olav Brenner.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere