Rom for å ta ut flere ulver

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Einar Frogner

- Det er positivt at rovviltnemndene har blitt enige om å ta ut tre ulveflokker der den ene er innenfor ulvesona. Det er å følge opp Stortingets vilje. Likevel mener vi at antallet kunne vært høyere.

Fakta:
- Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen gjelder fra 1. januar til og med 15. februar 2018.
- Fellingsperioden av ulv utenfor sonen er fra 1. oktober i år til 31. mars 2018.
- Ulvesonen er området i Norge som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i.

Det sier Einar Frogner, rovdyransvarlig og styremedlem i Norges Bondelag.

Under fellesmøtet for rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold på mandag vedtok nemndene å ta ut Slettåsflokken i Trysil, i tillegg til Julussa- og Osdalsflokken. Med dette har nemndene vedtatt å ta ut 3 flokker av totalt 7,5 ulveflokker. Det er satt en kvote på inntil 8 ulver i hver av de tre revirene. I tillegg er det vedtatt en kvote på inntil 12 ulver utenfor ulvesona.  Til sammen gir dette en lisenskvote på inntil 36 ulv i Hedmark og Akershus.

Ulvestammen vokst med 19 prosent

Norges Bondelag er fornøyd med at innstillingen åpnet for å ta ut Slettåsflokken i tillegg til Osdalsreviret og Julussareviret.

- For å få en ulvestamme som er i tråd med det vedtatte ulveforliket, mener vi det er rom for å ta ut flere ulv. Dette er helt nødvendig for å få kontroll med den norske ulvestammen som i følge Rovdata har vokst med 19 prosent det siste året, sier Frogner.

Forklaring på den store veksten er den avlyste ulvejakten som ble stoppet av klima-og miljøminister Vidar Helgesen før jul i fjor. Slettåsflokken er i et grenserevir og har forvoldt mye lidelse for dyr og påført mennesker store belastninger.

- Rovviltnemdenes vedtak er en direkte oppfølging av Stortingets ulvepolitikk. Dette er et forsiktig uttak og vi forventer at uttaket blir gjennomført, sier Frogner.

Stortingets ønske

I Stortingets innstilling fra energi- og miljøkomiteen i våres gikk et flertall av medlemmene med Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti inn for at distriktspolitiske hensyn må ansees som en vesentlig offentlig interesse etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c.

Dersom ulvebestanden virker negativt på den distriktspolitiske målsettingen om spredt bosetning i Norge, kan det gi hjemmel for uttak.

- Ulveforliket er tydelige på at det skal være beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen. For å få til det må man ha kontroll på en stadig voksende ulvestamme både inn og utenfor ulvesonene, og mulighet for uttak av ulv, sier Einar Frogner.

Dersom miljøorganisasjonene klager på rovviltnemndenes vedtak, er det regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling. Beslutningen fattes blant annet på bakgrunn av internasjonale forpliktelser, naturmangfoldloven, samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere