Til sammen tilbyr RJS åtte webinarer i løpet av våren. Det holdes ett kurs per uke, med varighet fra klokken 12-14. Man kan velge fritt hvilke kurs man ønsker å delta på, eller hvor mange man ønsker å delta på. Kursene tilbys kun digitalt.

Det blir anledning til å sende inn spørsmål eller problemstillinger som du ønsker vi skal belyse på forhånd. Det vil også være mulighet til å stille spørsmål skriftlig underveis.

Kursene passer for regnskapsførere, revisorer, advokater og selvstendig næringsdrivende som fører regnskap selv eller som liker å følge med.

Oversikt over kurs og påmelding kan du se her:

Påmelding og pris

Klikk her for å melde deg på. Alle webinarene er samlet i en lenke - du krysser av for de webinarene du ønsker å delta på.

Prisen er kroner 1000 per person per webinar for samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag.

For eventuelle spørsmål om kurset kontakt RJS på e-post rjspost@bondelaget.no eller ring telefon 22054500.