Rio+20: Styrke berekraftig nasjonal matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket er heilt sentralt i arbeidet med å redusere fattigdom, meiner Bondelaget føre Rio+20-møtet.

Illustrasjonsfoto: Hildegunn Gjengedal.Rio+20 er FNs store konferanse om bærekraftig utvikling. 50.000 mennesker deltar i Rio de Janeiro 20.-22. juni 2012, 20 år etter den historiske Rio-konferansen. - Landbruket er heilt sentralt i arbeidet med å redusere fatigdom, få til sosial utjamning og verne om miljøet, meiner Norges Bondelag som er glade for at mat og matsikkerheit er eit prioritert område for Noreg - før møtet.

Nasjonal matproduksjon ein føresetnad for matsikkerheit

-Nasjonal matproduksjon er sjølve basisen for verdas matproduksjon, og ein føresetnad for å oppnå matsikkerheit, meiner Norges Bondelag og strekar under at 90 prosent av verdas mat blir omsett innafor landegrensene.

925 millionar har ikkje nok mat

20 år etter at verdsleiarane møttes i Rio lever framleis over en milliard menneske i absolutt fattigdom. 925 millionar menneske har ikkje nok mat. Rundt tre fjerdedelar av dei som er definerte som sveltande, er enten bønder, landarbeidarar eller nomader. FAO reknar med at verda treng 70 prosent meir mat i 2050 for å brødfø dei ni milliardar innbyggarane vi då vil vere.

Jordbruk meir krevande på grunn av klimaendringane

Samtidig blir forholda for å drive jordbruk stadig meir krevjande i store delar av verda på grunn av klimaendringar og endra kosthald. Klimaendringane rammar landbruket hardt, fordi bønder lever av og med naturen. Samtidig er verdas bønder sentrale i løysinga til klimautfordringane gjennom å levere rein energi og mat, produsert på ein berekraftig måte.  I Norge kan eksempelvis landbruket produsere 2/3 av energien norsk vasskraft gir, gjennom bruk av bioenergi, biogass og småkaft, minnar Bondelaget på.

Utanriksdepartementet om Rio+20

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Les og: Landbruk må i sentrum av forhandligane

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere