Rio+20: Styrke berekraftig nasjonal matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruket er heilt sentralt i arbeidet med å redusere fattigdom, meiner Bondelaget føre Rio+20-møtet.

Illustrasjonsfoto: Hildegunn Gjengedal.Rio+20 er FNs store konferanse om bærekraftig utvikling. 50.000 mennesker deltar i Rio de Janeiro 20.-22. juni 2012, 20 år etter den historiske Rio-konferansen. - Landbruket er heilt sentralt i arbeidet med å redusere fatigdom, få til sosial utjamning og verne om miljøet, meiner Norges Bondelag som er glade for at mat og matsikkerheit er eit prioritert område for Noreg - før møtet.

Nasjonal matproduksjon ein føresetnad for matsikkerheit

-Nasjonal matproduksjon er sjølve basisen for verdas matproduksjon, og ein føresetnad for å oppnå matsikkerheit, meiner Norges Bondelag og strekar under at 90 prosent av verdas mat blir omsett innafor landegrensene.

925 millionar har ikkje nok mat

20 år etter at verdsleiarane møttes i Rio lever framleis over en milliard menneske i absolutt fattigdom. 925 millionar menneske har ikkje nok mat. Rundt tre fjerdedelar av dei som er definerte som sveltande, er enten bønder, landarbeidarar eller nomader. FAO reknar med at verda treng 70 prosent meir mat i 2050 for å brødfø dei ni milliardar innbyggarane vi då vil vere.

Jordbruk meir krevande på grunn av klimaendringane

Samtidig blir forholda for å drive jordbruk stadig meir krevjande i store delar av verda på grunn av klimaendringar og endra kosthald. Klimaendringane rammar landbruket hardt, fordi bønder lever av og med naturen. Samtidig er verdas bønder sentrale i løysinga til klimautfordringane gjennom å levere rein energi og mat, produsert på ein berekraftig måte.  I Norge kan eksempelvis landbruket produsere 2/3 av energien norsk vasskraft gir, gjennom bruk av bioenergi, biogass og småkaft, minnar Bondelaget på.

Utanriksdepartementet om Rio+20

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Les og: Landbruk må i sentrum av forhandligane

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere