Endringen gjelder fra 30. juni 2024, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

- Dette er noe vi har jobbet lenge med framed over tid i Norges Bondelag, og at det nå er tredd i kraft er vi veldig fornøyd med, sier Bodhild Fjelltveit, 1. nestleder i Norges Bondelag. 

Finansdepartementet gå i slutten av fjoråret Finanstilsynet å utarbeide det nødvendige tallgrunnlaget for at de såkalte risikovektene for landbrukseiendomslån kan reduseres fra 100 til 50 prosent.

Finanstilsynet har nå vurdert slike næringslån og kommet fram til at risikoen er så lav at risikovekten kan reduseres fra 100 prosent til 50 prosent for næringslån med pant i landbrukseiendom. Mange landbrukseiendomslån kan dessuten regnes som boliglån, som har enda lavere kapitalkrav.

– Det høres kanskje teknisk ut at vi reduserer kapitalkravet, men i praksis betyr det at unge bønder i etableringsfasen og andre som satser i landbruket, kan få rimeligere lån, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

- Dette vil gjøre det lettere for bønder som ønsker å investere i driftsapparatet sitt. Jeg tenker særlig på kravet om løsdrift for storfe fra 2034, som krever at mange fremover ser muligheten til å gjøre investeringer for å imøtekomme kravet. At det nå blir enklerele og rimeligere å låne for norske bønder vil være en lettelse for mange, sier Fjelltveit.