Reversering av tollvern får dramatiske følger: 4000 melkebønder i fare

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

4000 melkebønder i Norge kan bli nødt til å avvikle melkeproduksjonen dersom dansk ost tar markedet.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, foto: Kari Marte Sjøvik.4000 melkebønder tilsvarer antall melkebønder på Vestlandet, Nord-Norge, Agder og Telemark. Dersom tollomleggingen fra krone til prosenttoll reverseres, slik enkelte aktører krever og enkelte partier har varslet, vil det kunne få dramatiske følger. 

 - Fraflytta bygder i hele Distrikt-Norge og gjengrodd kulturlandskap vil få direkte konsekvenser for turistnæringen i Norge. Her har reiselivsaktørene og norske bønder en felles sak, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

 Danskene overreagerer

 Omlegging av tollvernet har ført til at særlig danskene reagerer. Det ser ut til at danskene har fått inntrykk av at nordmenn ikke får glede seg over dansk ost lenger. Dette stemmer ikke. For de aller fleste oster er tollvernet uendret, fordi det er kun utvalgte faste oster som berøres. Oster som ikke rammes er eksempelvis Gamle Ole, Castello Blue og Apetina fetaost.

 Det norske markedet består i liten grad av dansk fastost i dag. De nye tollvernreglene skal hindre at dansk fastost skal skvise ut den vanlig norsk gulost.

 Skviser ut ryggraden i norsk landbruk

 - Hvis en matvarekjede velger å produsere sin egen merkevare på et dansk meieri, og dermed skviser ut den norske fastosten på grunn av lavere produksjonskostnader, vil det få fatale konsekvenser for norske melkebønder som er helt avhengig av et hjemmemarked, sier Bjørke.

 Det vil ikke bare ramme bønder, men også distribusjonsleddet, meieriansatte og ikke minst forbrukerne, som mister muligheten til å velge norsk.

 - Vi ønsker og fortsatt kunne ønske danske turister velkommen til et vakkert land med levende bygder, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og viser til de sterke danske reaksjonene.

-  Norge er i en særskilt situasjon. Vi har en høy velstand på grunn av oljen. Det har også gitt oss noen utfordringer innen andre produksjoner. Vi har et generelt høyt kostnadsnivå og vi klarer ikke å konkurrere med europeere på pris når det gjelder mat. Topografi og klima i Norge lar seg ikke sammenligne med forholdene lenger sør.  Danskene har eksport som primærmål, vi har selvforsyning og bosetting. Ulike mål krever ulik politikk, sier Nils T. Bjørke.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere