Reversering av tollvern får dramatiske følger: 4000 melkebønder i fare

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

4000 melkebønder i Norge kan bli nødt til å avvikle melkeproduksjonen dersom dansk ost tar markedet.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, foto: Kari Marte Sjøvik.4000 melkebønder tilsvarer antall melkebønder på Vestlandet, Nord-Norge, Agder og Telemark. Dersom tollomleggingen fra krone til prosenttoll reverseres, slik enkelte aktører krever og enkelte partier har varslet, vil det kunne få dramatiske følger. 

 - Fraflytta bygder i hele Distrikt-Norge og gjengrodd kulturlandskap vil få direkte konsekvenser for turistnæringen i Norge. Her har reiselivsaktørene og norske bønder en felles sak, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

 Danskene overreagerer

 Omlegging av tollvernet har ført til at særlig danskene reagerer. Det ser ut til at danskene har fått inntrykk av at nordmenn ikke får glede seg over dansk ost lenger. Dette stemmer ikke. For de aller fleste oster er tollvernet uendret, fordi det er kun utvalgte faste oster som berøres. Oster som ikke rammes er eksempelvis Gamle Ole, Castello Blue og Apetina fetaost.

 Det norske markedet består i liten grad av dansk fastost i dag. De nye tollvernreglene skal hindre at dansk fastost skal skvise ut den vanlig norsk gulost.

 Skviser ut ryggraden i norsk landbruk

 - Hvis en matvarekjede velger å produsere sin egen merkevare på et dansk meieri, og dermed skviser ut den norske fastosten på grunn av lavere produksjonskostnader, vil det få fatale konsekvenser for norske melkebønder som er helt avhengig av et hjemmemarked, sier Bjørke.

 Det vil ikke bare ramme bønder, men også distribusjonsleddet, meieriansatte og ikke minst forbrukerne, som mister muligheten til å velge norsk.

 - Vi ønsker og fortsatt kunne ønske danske turister velkommen til et vakkert land med levende bygder, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og viser til de sterke danske reaksjonene.

-  Norge er i en særskilt situasjon. Vi har en høy velstand på grunn av oljen. Det har også gitt oss noen utfordringer innen andre produksjoner. Vi har et generelt høyt kostnadsnivå og vi klarer ikke å konkurrere med europeere på pris når det gjelder mat. Topografi og klima i Norge lar seg ikke sammenligne med forholdene lenger sør.  Danskene har eksport som primærmål, vi har selvforsyning og bosetting. Ulike mål krever ulik politikk, sier Nils T. Bjørke.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere