Retten mener forvaltningsfeil står i veien for ulvejakt

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Ulven påfører beitedyra store skader. Bildet viser sau tatt av ulv.
Ulven påfører beitedyra store skader. Bildet viser sau tatt av ulv.

I dag kom dommen fra Oslo tingrett som stanser ulvejakta midlertidig. WWF har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning.

- Det er ikke holdbart at en forvaltningsfeil skal utsette beitedyra for store lidelser og bøndene for store tap, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag. - Vi forventer at Helgesen kommer raskt ut og bekrefter at departementet vil fatte et lovlig vedtak, legger han til.

- En stans i ulvejakta er alvorlig for beitedyra og for de som allerede lever med ulven tett innpå seg. Uten jakt for å holde antall ulv nær bestandsmålet vedtatt av Stortinget, vil ulven være en trussel for beitedyr i hele Sør-Norge, sier Frogner.Einar Frogner

Begrunnelsen i kjennelsen fra Oslo tingrett er at Klima- og miljødepartementets vedtak om uttak av ulv ikke er begrunnet godt nok. Det foreligger saksbehandlingsfeil i departementet og feil rettsanvendelse. Den midlertidige forføyningen kan oppheves dersom staten, ved Klima- og miljødepartementet fatter et gyldig vedtak.

- På bakgrunn av rettens vedtak, må KLD skrive et nytt, holdbart vedtak umiddelbart. De må fylle de kravene til begrunnelse som retten har etterlyst i avgjørelsen, og det kan gjøres raskt, sier Frogner. Nok en gang har vi derfor havnet i en situasjon hvor Stortingets ulveforlik ikke blir fulgt opp.

WWF har saksøkt den norske staten ved Klima- og miljødepartementet og krever ny norsk ulveforvaltning. Bakgrunnen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde de øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning. I dag kom dommen som stanser ulvejakta utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark. Norges Bondelag og fire andre organisasjoner har vært partshjelp for staten i rettssaken.

 

 

Relaterte artikler

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere