Retten mener forvaltningsfeil står i veien for ulvejakt

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Ulven påfører beitedyra store skader. Bildet viser sau tatt av ulv.
Ulven påfører beitedyra store skader. Bildet viser sau tatt av ulv.

I dag kom dommen fra Oslo tingrett som stanser ulvejakta midlertidig. WWF har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning.

- Det er ikke holdbart at en forvaltningsfeil skal utsette beitedyra for store lidelser og bøndene for store tap, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag. - Vi forventer at Helgesen kommer raskt ut og bekrefter at departementet vil fatte et lovlig vedtak, legger han til.

- En stans i ulvejakta er alvorlig for beitedyra og for de som allerede lever med ulven tett innpå seg. Uten jakt for å holde antall ulv nær bestandsmålet vedtatt av Stortinget, vil ulven være en trussel for beitedyr i hele Sør-Norge, sier Frogner.Einar Frogner

Begrunnelsen i kjennelsen fra Oslo tingrett er at Klima- og miljødepartementets vedtak om uttak av ulv ikke er begrunnet godt nok. Det foreligger saksbehandlingsfeil i departementet og feil rettsanvendelse. Den midlertidige forføyningen kan oppheves dersom staten, ved Klima- og miljødepartementet fatter et gyldig vedtak.

- På bakgrunn av rettens vedtak, må KLD skrive et nytt, holdbart vedtak umiddelbart. De må fylle de kravene til begrunnelse som retten har etterlyst i avgjørelsen, og det kan gjøres raskt, sier Frogner. Nok en gang har vi derfor havnet i en situasjon hvor Stortingets ulveforlik ikke blir fulgt opp.

WWF har saksøkt den norske staten ved Klima- og miljødepartementet og krever ny norsk ulveforvaltning. Bakgrunnen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde de øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning. I dag kom dommen som stanser ulvejakta utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark. Norges Bondelag og fire andre organisasjoner har vært partshjelp for staten i rettssaken.

 

 

Relaterte artikler

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere